Södertörns högskola

Två nya erfarenhetsbaserade lärarutbildningar hösten 2012

Pressmeddelande   •   Mar 12, 2012 11:59 CET

Det är stora behov av högskoleutbildade inom förskola och fritidshem. Hösten 2012 startar Södertörns högskola två erfarenhetsbaserade lärarutbildningar för barnskötare och obehöriga lärare inom fritidshemsverksamhet, för att möta kommunernas efterfrågan.

De två lärarutbildningarna riktar sig till personer som arbetar som barnskötare och vill få behörighet som förskollärare, eller till personer som arbetar på fritidshem eller liknande och vill komma vidare i sin yrkesroll. Utbildningarna bygger vidare på den kompetens som finns hos personerna, men lägger till en teoretisk grund och vetenskapliga perspektiv på lärandet.

– Arbetsmarknaden skriker efter högskoleutbildad personal inom förskola och fritidshem, säger Lisa Öberg, akademisk chef för lärarutbildningen vid Södertörns högskola.

Statistiska Centralbyrån framhåller i sin årliga arbetsmarknadsprognos att det redan idag råder brist på högskoleutbildad personal inom förskola och fritidshem. Lisa Öberg bekräftar att det har varit en stor efterfrågan på utbildningarna från både kommuner och potentiella studenter.

De erfarenhetsbaserade programmen har samma kunskapsinnehåll och examenskrav som högskolans andra förskollärar- och fritidshemsprogram, men är uppbyggda på ett sätt som konsekvent använder studenternas tidigare yrkeserfarenhet.

– För att bli antagen till något av programmen krävs det förutom grundläggande behörighet, att man har arbetat på förskola eller fritidshem i sammanlagt tre år, säger Lisa Öberg.

Mer information
Förskollärarutbildning med interkulturell profil, erfarenhetsbaserad
Grundlärarutbildning med interkulturell profil mot fritidshem, erfarenhetsbaserad

Presskontakt
Eleonor Björkman
Telefon: 08-608 50 62
Mobil: 070-286 13 32
E-post: eleonor.bjorkman@sh.se

_____________________________________________________

Södertörns högskola är ett ungt och dynamiskt lärosäte med unik profil, beläget i Flemingsberg i södra Stockholm. Vid högskolan bedrivs kvalificerad forskning. Särskilt starka forskningsområden är Östersjö- och Östeuropaforskning, samtidshistoria, institutionell förändring i det moderna samhället, interreligiösa relationer, genusstudier, kritisk kulturteori, estetik och miljövetenskap.

Ett mångvetenskapligt arbetssätt är utmärkande för högskolan. Samverkan över ämnesgränserna betonas för att nå nyanserad kunskap om komplexa samhälleliga fenomen. Verksamheten vid Södertörns högskola genomsyras av ledorden mångvetenskap, mångkulturalitet och medborgerlig bildning.