Lunds universitet

Två nya hedersdoktorer i medicin vid Lunds universitet

Pressmeddelande   •   Feb 16, 2007 08:59 CET

Två världsledande forskare med långvariga relationer till Medicinska fakulteten i Lund, har utsetts till fakultetens hedersdoktorer för 2007. Eric Lander, framgångsrik genforskare, är professor vid MIT och Harvard. Lord Naren Patel of Dunkeld, ledamot av House of Lords, rektor för Dundee University, är en framstående forskare inom obstetrik.

Eric Lander, professor vid MIT och Harvard samt chef för The Eli and Edythe Broad Institute of MIT and Harvard, är en av världens främsta forskare inom området genetik och systembiologi. Han har på ett avgörande sätt bidragit till dagens kunskap om det mänskliga genomet genom sin systematiska kartläggning av genomet hos människan och andra arter.

Landers forskning och kunskaper har spelat en viktig roll för utvecklingen av diabetesforskningen inom Medicinska fakulteten och en fruktbar kontakt pågår sedan början på 90-talet. Samarbetet med professor Leif Groop har bland annat resulterat i en rad välciterade forskningsartiklar och en genkarta över typ 2 diabetes som man nu utvecklar tillsammans. Eric Lander är också medlem i Scientific Advisory Board för Lund University Diabetes Research Centre (LUDRC).

Flera centrala samarbeten har också skett med bland andra professorerna Åke Lernmark och Holger Luthman, i syfte att urskilja gener och kromosomregioner. Betydelsen av denna forskning är att identifiera personer som är på väg att utveckla diabetes och utveckla metoder att förhindra att sjukdomen bryter ut

- Inom forskningsvärlden rankas Eric Lander som en av de mest inflytelserika personerna. Hans forskning har resulterat i över 320 publikationer i de mycket väl ansedda vetenskapliga tidskrifterna Nature, Nature Genetics, Science och Cell. Han är också den forskare som erhållit mest forskningsmedel i USA och 2003 valdes han ”American Scientist of the Year”. Det är en stor ära för oss forskare, för fakulteten och Lunds universitet att se en av världens allra största forskare som hedersdoktor vid promotionen, säger professor Leif Groop, diabetesforskare vid Lunds universitet.


Lord Naren Patel har under 30 års tid varit verksam som kliniker och klinisk forskare vid kvinnokliniken, Ninewells Hospital and Medical School, Dundee University, Skottland, där han också fick sin professur 1979. Bland många nationella och internationella uppdrag kan nämnas hans ordförandeskap i National Patient Safety Agency och i UK National Stem Cell Network.

Etiska frågor kring genetik och stamcellsforskning och patientsäkerhetsfrågor är av stort intresse för Patel. Ett annat viktigt engagemang är vidareutbildning av obstetriker och gynekologer både i Europa och i utvecklingsländer i Afrika. Han har bland annat startat specialistutbildning och andra aktiviteter riktade mot omhändertagande och förebyggande av obstetriska fistlar som är ett stort medicinskt och socialt problem i Afrika. Han är också världsledande expert i frågor om främjande av kvinnohälsa.

Kontakten med Lord Patel initierades i slutet av 70-talet, då forskare och doktorander från professor Karel Maršáls forskargrupp påbörjade ett samarbete kring obstetrisk ultraljudsforskning. På senare år har samverkan skett kring patientsäkerhet inom obstetrik och forskning inom perinatal epidemiologi. Patel har genom åren också hållit flertalet föreläsningar för forskare, lärare och forskarstuderande och deltagit som föreläsare och ordförande vid flera internationella vetenskapliga symposier och kongresser anordnade av forskare i Lund och Malmö.

- Lord Naren Patel är ledande expert i världen inom obstetrik, kvinnohälsa och patientsäkerhetsfrågor och han har under nästan 30 år haft nära kontakter med flera forskare och lärare vid institutionerna för obstetrik och gynekologi både i Lund och Malmö. Det har haft stor betydelse för vår forskning, för de forskarstuderande och har också bidragit till ett ökat intresse för patientsäkerhetsfrågor. Det är en stor ära att få honom som hedersdoktor vid Medicinska fakulteten, säger Karel Maršál, professor i obstetrik och gynekologi.

Promoveringen sker i Lunds domkyrka den 1 juni 2007. Lord Naren Patel kan av personliga skäl inte medverka vid årets promovering. Han deltar vid promoveringen 2008.

För mer information om Eric Landers utnämning till hedersdoktor kontakta: Leif Groop, professor, Medicinska fakulteten, avdelningen för Diabetes och endokrinologi,
tel: 040-391202, 070-5912548 eller e-post: leif.groop@med.lu.se

För mer information om Naren Patels utnämning till hedersdoktor kontakta: Karel Maršál, professor,Medicinska fakulteten, sektionen för Obstetrik och gynekologi,
tel: 046-172550, 0708-344717 eller e-post: karel.marsal@med.lu.se

Katrin Ståhl