Lunds universitet

Två nya konstnärliga skolor

Pressmeddelande   •   Dec 18, 2009 10:07 CET

LTH, Lunds Tekniska Högskola, har fått en Arkitektskola och en Industridesignskola med var sin skolchef.

Med detta förstärker och profilerar LTH sina två konstnärliga utbildningar, som i sig ingalunda är nya. Arkitektutbildningen startade för 45 år sedan, 1964. Industridesignutbildningen startade på 90-talet och fick snart en donation från en IKEA-stiftelse.
– Vi vill lyfta fram skolornas särart inte minst i relation till andra konstnärliga skolor. Samtidigt ser vi stora vinster med att skolorna är placerade på en teknisk högskola, det kan skapa många synergier, förklarar LTH:s rektor Anders Axelsson.
Skolchef för Arkitektskolan är Christer Malmström, nyrekryterad professor, och för Industridesignskolan heter chefen Claus-Christian Eckhardt. Denne har redan verkat som professor i Lund under åtta år. Han får till sommaren en ny kollega i Jasjit Singh, som nyligen rekryterats som professor från Umeå universitet.
De presenteras båda i nummer 10 av LUM, som just kommit ut.

Läs LUM-artikeln på http://www.lu.se/o.o.i.s?id=12344&news_item=4318

Foton kan rekvireras hos Mats.Nygren@kansli.lth.se

Mats Nygren