Västra Götalandsregionen

Två nya MR-kameror ska minska väntetiderna

Pressmeddelande   •   Apr 22, 2009 09:43 CEST

Datum: Invigning torsdag 23 april

Tid: kl. 13.15 - 15.00
Plats: Röntgenavdelning 2, plan 2, SÄS Borås

Södra Älvsborgs Sjukhus har investerat cirka 30 miljoner kronor i två nya MR-kameror som innebär en utökad kapacitet och minskade väntetider för patienterna.

- Målet är att inga oprioriterade patienter ska vänta längre än tre månader. När det gäller förturspatienter eller akuta undersökningar utförs dessa med rimlig väntetid, säger Peter Dorbell, avdelningschef på röntgenavdelning 2på SÄS Borås.

Den gamla kameran har varit i tjänst i 15 år och behövde bytas ut. Med två nya moderna magnetkameror kan sjukhuset hänga med i utvecklingen och svara upp mot den efterfrågan som finns. Kamerorna är tekniskt väldigt avancerade och därför dyra, vilket är en av anledningarna till att den gamla kameran byts utförst nu. Undersökning med magnetkamera är nödvändig för vissa behandlingar, den ger ingen stråldos och kan heller inte lätt ersättas med andra metoder. De nya maskinerna ökar möjligheten till en diagnostik med hög precision och är en klar förbättring för patienterna.

- Det innebär en kvalitetshöjning. Undersökningar som vi tidigare inte kunnat göra har vi nu möjlighet att utföra, säger Peter Dorbell.

Det handlar till exempel om bröstundersökningar som komplement till mammografi, vissa ortopediska undersökningar samtundersökningar av kärl och bukorgan. Det finns även möjlighet att undersöka patienter under narkos, vilket inte har gått att göra tidigare.

- Detta innebär att våra patienter kan bli undersökta med rätt metod inom rimlig tid för att få rätt behandling, säger Peter Dorbell.


Kontaktperson: Eva Adolfsson, verksamhetschef klinik för bild och funktionsmedicin, tfn 033-616 11 99, mobil 073-087 11 99, eva.adolfsson@vgregion.se.
Peter Dorbell, avdelningschef röntgenavdelning 2, tfn 033-616 11 97, peter.dorbell@vgregion.se.
Publicerad av: Pernilla Augustsson Epost: pernilla.augustsson@vgregion.se