El & Industrimontage Svenska

Två nya order inom affärsområde Teknik/Service

Pressmeddelande   •   Nov 20, 2006 13:07 CET


El & Industrimontage Svenska AB (publ): Två nya order inom affärsområde Teknik/Service


El & Industrimontage har erhållit två nya order inom affärsområde Teknik/Service. Uppdragen är tillsammans värda cirka 16 miljoner kronor.

Det första uppdraget ansvarar dotterbolaget El & Industritele Säkerhet Svenska AB för. Uppdraget omfattar leverans och montage av ett tekniskt avancerat TV-övervakningssystem till Westinghouse Electric Sweden AB i Västerås. Montagearbetet startar genast och hela projektet beräknas vara färdigt i januari 2007.

- Uppdraget visar att El & Industritele Säkerhet ytterligare stärkt vår position som leverantör av avancerade säkerhetssystem. Westinghouse tillverkar kärnbränsle och ställer därmed mycket höga krav på säkerheten, det är därför extra hedersamt att de valt oss till systemleverantör i detta uppdrag, säger Olle Backman, El & Industrimontages koncernchef.

Det andra uppdraget omfattar leverans och montage av ett nytt mellanspänningsställverk till Munksjö Aspa Bruk. Leveransen utförs av dotterbolaget El & Industriteknik Svenska AB och består av 44 stycken ställverksfack och kontrollutrustning. Det nya ställverket skall vara i full drift i slutet på mars 2007.

- Elteknikmarknaden i Sverige är inne i en positiv fas och visar på en fortsatt god tillväxt som förväntas bestå över helåret 2007. Det positiva marknadsläget syns även i koncernens välfyllda orderbok, orderingången har ökat med 50 % mot fjolåret, avslutar koncernchef Olle Backman.För ytterligare information kontakta:
Olle Backman, Koncernchef El & Industrimontage Svenska AB, tfn 070-632 89 93, E-post: olle.backman@eiab.com
Thomas Lindblad, El & Industritele Säkerhet Svenska AB, tfn 076-831 99 01, E-post: thomas.lindblad@eiab.com
Stefan Eriksson, El & Industriteknik Svenska AB, tfn 070-606 16 40, E-post: stefan.eriksson@eiab.comEl & Industrimontage Svenska AB (publ) är landets mest kompletta leverantör av el- och instrumentmontage med en fakturering om cirka 850 miljoner SEK och drygt 750 anställda. Koncernen levererar kvalificerade tekniska lösningar inom automation, elinstallation och kraftteknik, samt service och underhåll till indu­stri och offentlig sektor.

Tack vare fabrikatobundenhet och hög teknisk kompetens är El & Industrimontage en av de snabbast växande koncernerna i Sverige inom branschsegmentet tekniska installationer. Koncernens aktie är noterad sedan 2001 och handlas på First North.