Lightlab AB

TVÅ NYA PATENTANSÖKNINGAR INLÄMNADE

Pressmeddelande   •   Jan 11, 2010 09:19 CET

I syfte att skydda nyckelkomponenterna hos LightLabs miljövänliga energisparlampa har en prioritetsgrundande patentansökan lämnats in till det Europeiska Patentverket (EPO). Patentansökan avser den elektriska styrningen av lampan och är ett resultat av det utvecklingsarbete som pågått under hösten 2009. Detta ledde i sin tur fram till de positiva mätresultat som uppnåddes och offentliggjordes i början på november 2009.

Baserat på LightLabs forskning kring att förlänga energisparlampans livslängd har en ny anodstruktur utvecklats och patentsökts (prioritetsansökan) vid det Europeiska Patentverket. Den nya anodstrukturen ger bättre värmeavledning vid ljusalstring samtidigt som ett mer homogent ljus tillhandahålls.

- De båda nya patentansökningarna innebär att LightLabs patentportfölj blir alltmera omfattande. Detta är viktigt med tanke på den kommande kommersialiseringen av energisparlampan, säger LightLabs VD Bo Madsen i en kommentar.

2010-01-11

För frågor hänvisas till:
Bo Madsen, Verkställande direktör
Tel: +46 08-442 05 50
Mob: +46 070-667 39 33
E-post: bo.madsen@lightlab.se

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
LightLab Pressrelease 2010-01-11.pdf

Mer information från beQuoted
Nyhetssida LightLab Sweden

Om LightLab Sweden
LightLab Sweden AB (publ), www.lightlab.se, utvecklar en miljövänlig energisparlampa för allmänbelysning baserad på fältemissionsteknik, kalla katoder och katodluminiscens. Den är energisnål och uppvisar goda värden för färgbalans och färgkvalitet. Lampan innehåller inte kvicksilver, bly eller andra miljöfarliga ämnen. Forskningen sker i Göteborg och laboratorieverksamheten är förlagd till ett dotterbolag i Taiwan, LightLab Asia. Tekniken bakom lampan är tillämpbar i flera andra applikationer, som var och en representerar en betydande potential. LightLab har över 4.000 aktieägare. Bolagets aktie handlas på Nasdaq OMX First North. Certified Adviser är G & W Kapitalförvaltning AB.