Stockholms Läns Landsting

Två nya ryggcentra ska få ner sjukskrivningarna (mp)

Pressmeddelande   •   Dec 17, 2003 08:35 CET

Landstinget satsar offensivt för att minska antalet sjukskrivningar. Nu ska
två nya ryggcentra skapas, med samverkan mellan bland annat läkare,
sjukgymnaster, kuratorer och naprapater.

- Vi har sett att det finns behov av nytänkande och en ny verksamhetsform
som fokuserar på att få ner sjukskrivningstalen för patienter med
ryggbesvär. Sjukskrivningarna är ett samhällsproblem och vi måste bli bättre
på att komma tillrätta med dem, säger Lena-Maj Anding (mp), gruppledare och
ansvarig för rehabiliteringsfrågor i landstinget.

Av de 12.000 patienter som förtidspensioneras i Stockholms län varje år, har
5.000 diagnosen "oprecisa ryggbesvär". De två nya ryggscentren, som skapas i
samarbete mellan SLL och Försäkringskassan, ska kunna ta emot 1.000
patienter per år. Behandlingarna ska ske i samverkan mellan många olika
yrkesgrupper. Vid varje ryggcentra ska finnas såväl läkare och sjukgymnaster
som kiropraktorer, naprapater, psykologer och kuratorer. Det innebär att
landstinget för första gången skriver vårdavtal med naprapater.

- På så vis kan vi erbjuda mycket breda behandlings- och
utredningsmöjligheter. För patienter som varit sjukskrivna länge räcker det
inte alltid med sjukgymnastik och mediciner, det kan också behövas samtal
med en psykolog eller en kurator. Vi vill att alla de behandlingar som
patienterna har behov av ska finnas tillgängliga på de nya ryggcentren,
säger Lena-Maj Anding (mp).

Till ryggcentren ska också knytas ett vetenskapligt råd, för att samla
kunskap kring och utveckla behandlingsmetoder för patienter med ryggbesvär.

För mer information
Lena-Maj Anding (mp), gruppledare, 070-737 44 27
Charlotte Pruth, pressekreterare, 070-737 44 26