StruktureradeProdukter.com

Två nya Strukturerade Produkter för investeringar i globala livsmedel

Pressmeddelande   •   Nov 19, 2010 10:36 CET

Den oberoende guidesajten StruktureradeProdukter.com visar två intressanta produkter för investerare som tror på ökad efterfrågan och prisstegring på livsmedel i världen.

Genom en indexkorg med 50% exponering mot boskap och 50% jämnt fördelat i socker, majs och sojabönor ges en exponering mot några av världens mest förbrukade och efterfrågade livsmedel.

Några faktorer som förväntas driva upp priserna är enligt arrangören Strukturinvest bl.a.:
- Väderchocker som stör utbudet och driver upp råvarupriserna.
- Ökat välstånd och förändrade matvanor i utvecklingsländerna driver upp efterfrågan. I till exempel Kina har köttkonsumtionen ökat med 70 procent de senaste 10 åren. Fortfarande äter kineserna dock bara en fjärdedel så mycket kött som amerikanerna.

StruktureradeProdukter.com visar två alternativa investeringsmöjligheter i livsmedel just nu:
1. Kapitalskyddade Indexobligation Livsmedel Tillväxt 2 - tar del av hela prisuppgången i livsmedel men med garanterad återbetalning efter löptiden.
2. Livsmedel Hävstångscertifikat 2 - stor avkastningspotential, men också högre risk än sitt kapitalsäkrade alternativ.

Läs mer om denna och marknadens alla andra Strukturerade Produkter på guidesajten StruktureradeProdukter.com

Om Struktureradeprodukter.com

StruktureradeProdukter.com är en gratis marknadsguide till strukturerade placeringsprodukter utgivna av fondkommissionärer och banker på den svenska finansmarknaden, t.ex. aktieindexobligationer, SPAX, garantiprodukter m.fl. StruktureradeProdukter.com publicerar oberoende, jämförbar och lättillgänglig information för sparare och investerare, och omfattar alla pågående emissioner och nyheter inom området. www.struktureradeprodukter.com

Guidesajt för dig som vill Investera i Strukturerade Produkter