Sävsjö Transport AB

"Två nyheter från åkeri i de Smålanden"

Pressmeddelande   •   Feb 21, 2016 07:59 CET

Sävsjö Transport erhåller miljöpris.

När Sävsjö kommun skulle dela ut årets miljöpris (2015) föll valet på Sävsjö Transport. Företaget har under året genomfört en om- och tillbyggnation av befintlig tvätthall med nyanlagd reningsutrustning med ECO-bark som därmed drivs utan kemikalietillsatser. I motiveringen nämner Sävsjö kommun att ”Sävsjö Transport har lyckats skapa de förutsättningar så att en fordonstvättverksamhet för lastbilar med släp kan bedrivas med hänsyn till gällande miljölagstiftning”.

I fordonsanläggningen (som är 6 m bred och 32 m lång) kan en lastbil med släp tvättas i sin helhet. Tvättanläggningen är även försedd med en ny klass 1 oljeskiljare samt ytterligare reningssteg med syfte att avskilja tungmetaller. VD Stefan Arbin ser positivt på den nya anläggningen och är övertygad om att det är en värdefull investering såväl för företaget som miljön.


Sävsjö Transport förvärvar Månsarps Åkeri.

Sävsjö Transport har under januari månad förvärvat Månsarps Åkeri, allt i syfte att stärka och vidareutveckla redan befintlig verksamhet i Jönköpingsområdet. Månsarps Åkeri har 13 anställda och förfogar över 10 fordon, omsättning uppgår till c:a 13 Mkr.

Utöver vår termoverksamhet breddar vi nu vårt marknadserbjudande att omfatta även torrgodstransporter, lotsning samt budbilstransporter, berättar Sävsjö Transports VD, Stefan Arbin. Månsarps Åkeri blir ett direktägt dotterbolag till Sävsjö Termogods som ingår i koncernen.

Sävsjö Transport AB (moderbolag)

HGLBränsle AB

Sävsjö Termogods AB

Månsarps Åkeri AB

Oms: 450 milj.

www.savsjotrp.se