Västra Götalandsregionen

Två personer delar Västra Götalandsregionens interna miljöstipendium

Pressmeddelande   •   Apr 19, 2006 12:55 CEST

Västra Götalandsregionens interna miljöstipendium delas i år av två personer. De båda stipendiaterna, som utsågs på miljönämndens sammanträde 18 april, är Lotta Stojanovski på akutmottagningen på SU/Östra samt Margareta Tägtgård-Ericsson från Kungälvs sjukhus. De får 25.000 kronor vardera för att använda till ytterligare miljöinsatser på sina arbetsplatser.

Västra Götalandsregionens miljönämnd delar sedan 2002 ut ett internt miljöstipendium på högst 50.000 kronor varje år. Det ska gå till någon eller några som har gjort något extra för att uppfylla målen i vår egen miljöpolicy.

Lotta Stojanovski på akutmottagningen på SU/Östra får stipendiet för sin insats att överträffa nå miljöpolicyns mål genom att mer än 90 % av hennes arbetskamrater fått den grundläggande miljöutbildningen på minst 4 timmar. Hon har också sett till att miljöutbildning blivit en del av kompetensstegen för undersköterskor och sjuksköterskor. Dessutom har hon systematiskt gått igenom verksamhetens alla kemikalier och rensat bort dem som inte behövdes.

Margareta Tägtgård-Ericsson från Kungälvs sjukhus har varit starkt drivande i arbetet med att få ett väl fungerande miljöledningssystem. Bland annat har hon engagerat såväl ledningen som övriga medarbetare vid sjukhuset. Dessutom har hon sedan två år arbetat strukturerat med att bygga upp och införa det regiongemensamma kemikaliehanteringssystemet Klara.

Alla verksamheters samlade miljöinsatser går att avläsa i Västra Götalandsregionens Miljöredovisning 2005 som miljösekretariatet sammanställer. Miljöredovisningen visar hur väl Västra Götalandsregionens verksamheter uppfyller de interna miljömålen.

Att Västra Götalandsregionen nu enbart köper miljöfordon, och att förbrukningen av energi för uppvärmning minskat ytterligare, är exempel på några miljöframgångar under året. Andelen ekologiska livsmedel fortsatte också att öka och nådde 8,5 % under 2005.

Miljöfrågor där det återstår en del att göra är bilresandet både till och från och i arbetet. Alla verksamheter har ännu inte nått upp till kraven på miljöledningssystem.

Miljöstipendierna delas ut officiellt på regionfullmäktiges sammanträde den 23 maj.