Finansinspektionen

Två personer misstänks för insiderbrott

Pressmeddelande   •   Aug 20, 2007 09:41 CEST

Finansinspektionen har idag till åklagare på Ekobrottsmyndigheten (EBM) överlämnat ett ärende där två personer misstänks för insiderbrott.

Personerna har handlat med aktier och misstänks för att ha utnyttjat insiderinformation för egen vinning.

Med hänsyn till åklagarens eventuella beslut om förundersökning kan FI inte lämna mer information.

FI har under året överlämnat 11 ärenden till Ekobrottsmyndigheten om misstänkt insiderbrott.


Fakta
Finansinspektionen övervakar att marknaden följer marknadsmissbrukslagen. Om det finns anledning att anta att brott mot marknadsmissbrukslagen har begåtts överlämnar FI ärendet till EBM.
Den s om får insiderinformation och som för egen eller någon annans räkning, köper eller säljer finansiella instrument ska dömas för insiderbrott. Detsamma gäller den som har insiderinformation och som med råd eller på annat sätt medverkar till att någon annan köper eller säljer det finansiella instrumentet som informationen rör.

Se statistik på www.fi.se

Lars Malmström
Enhetschef Kommunikation
Tfn 08-787 80 31
Mob 070-758 35 03