Rikspolisstyrelsen

Två polisenheter i Fyrbodal - nu en fråga för polisstyrelsen

Pressmeddelande   •   Nov 25, 2008 16:03 CET


Polismästare Morgan Orvenholt har nu beslutat att hos polisstyrelsen begära att få dela in polisområde Fyrbodal i två polisenheter istället för nuvarande fem. Begäran har lämnats till polismyndighetens ledning för vidare befordran till polisstyrelsen. Det var i våras som Morgan Orvenholt tillsatte en utredningsgrupp, under ledning av polisintendent Niclas Hallgren, med uppdraget att utreda konsekvenserna av att dela in polisområdet i två polisenheter. Personalen informerades på flera sätt och uppmanades att till utredning ge sin uppfattning. Företrädare för berörda kommuner gavs en första information vid Kommunförbundet i Fyrbodals möte den 5 juni.

Den 1 oktober lämnade utredningsgruppen sin rapport där man föreslog en indelning i två polisenheter.

Den 24 oktober inbjöds företrädare för alla berörda kommuner till en dialog kring förslaget och dess konsekvenser. Efter detta har förslaget förhandlats med de fackliga organisationerna som ställer sig bakom. Ärendet har nu lämnats till polisstyrelsen för beslut.