Vision Häst Värmdö

​Två ridande kommunalråd invigde Skeviks Ridstig, Värmdö

Pressmeddelande   •   Jun 10, 2019 12:21 CEST

Söndagen den 9 juni fick Värmdö ännu en säker ridväg, som möjliggör ridning mellan flera stall på Ormingelandet utanför Gustavsberg. Tidigare har ryttare varit hänvisade till att rida på 70-vägen Lagnövägen, där många kör ännu mycket fortare till och från Tynningöfärjan.

Tack vare de generösa markägarna Skeviks Gård och Annebergs Gård, som ställt marken till förfogande och till Värmdö kommun som projekterat och finansierat anläggandet, är det nu möjligt att rida säkert.

Kommunalrådet Deshira Flankör (M) och Kultur- och Fritidsnämndens ordförande Jasmin Farid (M) och tf kultur- och fritidschefen Malin Nyberg trivdes alla till häst,

Deshira Flankör klippte det blågula bandet i närvaro av många ryttare, markägare, närboende och andra intresserade.

– Det är fantastiskt roligt att vi kan förbättra förutsättningarna för hästsporten med fler ridstigar. Hästsporten är viktig för unga som vuxna och inte minst är sporten populär bland våra unga tjejer på Värmdö, sa ridande kommunalrådet Deshira Flankör (m) i sitt invigningstal.

Värmdös befolkning växer och behovet av idrottsanläggningar och möjligheter för ett aktivt friluftsliv ökar starkt. Ett samarbete mellan Värmdö Hästvägsförening och Värmdö kommun för att utveckla säkra ridvägar startade 2013 och redan har flera farliga sträckor byggts bort och ett helt ridstigsnät blivit verklighet på norra Farstalandet, Gustavsberg.

– Det kan se enkelt ut nu när stigen är färdig, men det har varit väldigt många olika turer pga planerad VA-utbyggnad på sträckan. Tack vare stora insatser från Anna Gabrielsson, vår främsta samarbetspartner på kultur- och fritidskontoret har den nu blivit verklighet säger Eva Bergström, ordförande i Värmdö Hästvägsförening som red i täten. 

Nätverket Vision Häst Värmdö samlar alla inom hästsektorn i Värmdö.  Vi arbetar för att lyfta hästens närvaro i samhället, genom att visa på allt hästen kan erbjuda, men också vad den behöver. 

Till nätverket hör föreningen Värmdö Hästvägar som bildades 2013, där information, utbildning och skapande av säkra ridvägar är i fokus.

I Värmdö finns det dryg 800 hästar, 6 ridskolor, 8 ridklubbar, omkring 100 helårsarbeten och 90 hästhållningar.