Motorhistoriska Riksförbundet

Två riksdagspolitiker och en statssekreterare möts i baksätet för att diskutera det rullande kulturarvet

Pressmeddelande   •   Jul 06, 2016 16:44 CEST

Tio riksdagspolitiker och en statssekreterare fördelade på tre baksäten. Det handlar om Motorhistoriska Riksförbundets traditionella baksätesdebatter under Almedalsveckan. Riksdagspolitikerna Lotta Finstorp (M) och Anders Åkesson (C) tillsammans med Leif Jakobsson (S), statssekreterare i finansdepartementet, trängdes i baksätet av en T-Ford för att diskutera hindren för att utöva det rullande kulturarvet.

Under Almedalsveckan har Motorhistoriska Riksförbundet genom åren klämt in ett tjugotal riksdagspolitiker i baksätet. Anledningen är de årliga baksätesdebatterna. Debatterna är populära och i år har baksätena knappt räckt till.

Dagens tema: kulturarvet och kommande generationer. Dagens bil: en T-Ford från 1926. Dagens debattörer: riksdagspolitikerna Lotta Finstorp (M) och Anders Åkesson (C) tillsammans med Leif Jakobsson (S), statssekreterare i finansdepartementet.

Motorhistoriska Riksförbundets ordförande Peter Edqvist välkomnade dagens debattörer och inledde med bakgrunden till dagens debatt;

– MHRF med 176 medlemsklubbar, som sammanlagt har 97 000 individer anslutna, har under många år arbetat för att vårt rullande kulturarv ska ges möjligheter att bevaras, användas och utvecklas, det vill säga helt i linje med regeringens kulturpolitiska mål. Ändå upplever vi att myndigheter och tjänstemän, även på kommunal nivå, skapar problem och hinder. Tendensen är att problemen ökar över tid. Vi möts också allt mer av oförståelse, ovilja och i enstaka fall även illvilja mot den fordonshistoriska rörelsen, alltså tvärtemot regeringens kulturpolitiska mål.

Lotta Finstorp började med att berömma MHRF;

– Ni har gjort allt rätt genom åren. Det är beklämmande att ingenting hänt trots att ni tydligt pekat på alla fel.

Hon får medhåll från Anders Åkesson som framhåller att det inte handlar om illvilja hos exempelvis Transportstyrelsen;

– Det handlar om att de måste fokusera på akuta problem när det gäller den stora volymen, det vill säga moderna fordon.

Leif Jakobsson, som hunnit sitta i riksdagen innan han nyligen blev statssekreterare har under sina oppositionsår från baksätet i Almedalen klagat på att dåvarande majoritet bedrev mycket snack och liten verkstad. På frågan om det var mer verkstad med sittande regering svarade han att den nog inte har blivit så mycket bättre;

– Vi har haft en besvärlig parlamentarisk situation med bland annat flyktingkris och Brexit.

Lotta Finstorp rådde MHRF att fortsätta uppmärksamma politikerna om problemen och hindren när det gäller utövandet av det rullande kulturarvet, inte bara i riksdagen utan även på kommunal nivå. Vidare menade hon att det gäller att nå alla departement.

Anders Åkesson höll med, men rådde att lägga fokus på kulturdepartementet med tanke på kulturarvspropositionen väntas bli klar i höst.

MHRFs ordförande var nöjd med dagens debatt liksom tidigare dagars.

– Samtliga debattörer – bokstavligen från höger till vänster – värdesatte det rullande kulturarvsarbetet som bedrivs i landet. Alla var överens om att det har ett mervärde som förtjänar att uppmärksammas, inte minst när det gäller att skapa sysselsättning.

För gårdagens fordon på morgondagens vägar

Motorhistoriska Riksförbundet företräder den fordonshistoriska rörelsen i Sverige och arbetar med bevakning av politiska frågor, kontakter med myndigheter och organisationer samt rådgivning och information. MHRF engagerar 100 000 medlemmar i 200 klubbar för målet att vårt fordonshistoriska kulturarv kan brukas, bevaras och utvecklas.