Sundsvalls kommun

Två seminariedagar blir sista pusselbitaten till Sundsvalls hållbara tillväxtstrategi 2021

Pressmeddelande   •   Nov 25, 2011 14:05 CET

Arbetet med att ta fram Sundsvalls kommuns hållbara tillväxtstrategi 2021 går nu in i slutfasen. Den 28 och 29 november arrangerar kommunen ett slutseminarie för att lägga de sista pusselbitarna till det strategiförslag som kommunfullmäktige ska besluta om i februari. Den färdiga strategin ska tala om hur kommunen ska nå fram till målbilden 2021.

– En intressant punkt blir presentationen av den rapport som Sundsvalls kommun gett Sweco Eurofuture i uppdrag att göra, säger Eva-Marie Tyberg, projektledare för Hållbar tillväxtstrategi 2021, Sundsvalls kommun. Den heter ”Sundsvallsregionens framtida näringsliv” och kommer att presenteras av Ulf Johansson från Sweco Eurofutures. Tid för föredraget är kl 08:30-10:00.

I nuläget har ca 130 personer av de inbjudna anmält sig och bland dessa finns bl a representanter från kommunen, det lokala näringslivet, Mittuniversitetet och andra intressentgrupper,

– De som närvarar har möjlighet att reflektera och tycka till, säger Eva-Marie Tyberg.  De två dagarna har ett likadant innehåll för att vi vill ge så många som möjligt chansen att vara med.

Media hälsas välkomna att närvara!
Tid:
28-29 november, från kl: 08:00-16:30, Program för dagarna
Plats: Stadshuset

Mer information kan lämnas av: Eva-Marie Tyberg, projektledare för Hållbar tillväxtstrategi 2021, koncernstaben, Sundsvalls kommun. Tfn: 070-235 23 99,
e-post: eva-marie.tyberg@sundsvall.se

Varför en hållbar tillväxtstrategi 2021?
En strategi behövs för att stärka regionens konkurrenskraft och förnyelse. Strategin ska svara på hur kommunen ska arbeta och samverka inom kommunen och med andra organisationer för att människor, företag och investeringar ska välja Sundsvall. Den förenar behovet att växa och utvecklas med behovet av en hållbar utveckling. Den 20 juni 2011 antog fullmäktige  förslaget om gemensam målbild för den hållbara tillväxtstrategin. Läs mer om den hållbara tillväxtstrategin på http://www.sundsvall.se/