Socialstyrelsen

Två sjukhus får utföra hjärttransplantationer

Pressmeddelande   •   Feb 17, 2010 13:09 CET

Sahlgrenska Universitetssjukhuset i Göteborg och Skånes Universitetssjukhus i Lund är de två sjukhus som ska få utföra hjärttransplantationer i Sverige. Det har Socialstyrelsens rikssjukvårdsnämnd beslutat. Tillståndet gäller från och med den 1 juli i år.

Tre landsting hade ansökt om att få tillstånd att utföra hjärttransplantationer på sina universitetssjukhus. Dessa var Stockholms Läns landsting för Karolinska Universitetssjukhuset, Västra Götalandsregionen för Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Region Skåne för Universitetssjukhuset i Lund (Den 1 januari 2010 gick Universitetssjukhuset i Lund och Universitetssjukhuset MAS samman till Skånes Universitetssjukhus).

Eftersom inte så många hjärttransplantationer utförs i Sverige idag ska denna vård centraliseras, enligt ett tidigare beslut av Rikssjukvårdsnämnden. För att få tillstånd måste sjukhusen uppnå grundläggande förutsättningar att bedriva rikssjukvård.

Detta innebär att de ska kunna ge vård som är säker, patientfokuserad, jämlik samt kunskapsbaserad och ändamålsenlig. Dessutom ska sjukhusen ha en god beredskap för att kunna hantera resursbortfall av utrustning, lokaler och personal samt en förmåga att utöka befintlig verksamhet.

En rangordning av de sökande har gjorts. Den baseras på en bedömning av patientvolymer, organisatoriska förutsättningar, forskningsverksamhet och geografiskt läge.

- Sahlgrenska Universitetssjukhuset och Skånes Universitetssjukhus är de sjukhus som har de bästa förutsättningarna att utföra hjärttransplantationer av de tre sökande, säger Lars-Erik Holm, som är Socialstyrelsens generaldirektör och ordförande i Rikssjukvårdsnämnden.

Tillstånden löper från den 1 juli i år till den 30 juni 2015. Verksamheten kommer att följas upp årligen och 2014 påbörjas en omfattande utvärdering inför en ny tillståndsperiod.

Mer om Rikssjukvård

www.socialstyrelsen.se/riks

Kontakt:

Generaldirektör Lars-Erik Holm (nås via presstjänsten efter klockan 15 då mötet är avslutat, 075-247 30 05)