Sveriges Byggindustrier

Två steg bakåt och ett steg framåt

Pressmeddelande   •   Feb 02, 2010 14:49 CET

Sveriges Byggindustrier (BI) anser att det förslag till rödgrön bostadspolitik som nu lagts fram tyvärr innebär en återgång till en politik som lagt grunden för den sämre fungerande bostadsmarknad vi har idag.

- Förslagen i överenskommelsen innehåller få incitament för ett ökat bostadsbyggande på marknadsmässiga grunder, i stället förespråkas snedvridande subventioner och fortsatta regleringar på hyresmarknaden, vilket kommer att leda bostadsmarknaden ur askan och in i elden, säger Björn Wellhagen, ansvarig för bostadsfrågor på BI.

ROT-avdraget vill de rödgröna först bredda för att sedan ta bort.
- De rödgröna blandar ihop äpplen och päron i diskussionen. ROT-avdraget är uppskattat av både företag och privatpersoner och bidrar till att göra svarta jobb vita inom hushållssektorn. Däremot har ett ROT-avdrag ingen effekt för att minska svartarbete inom den professionella sektorn där nu de rödgröna vill införa det, fortsätter Björn Wellhagen. Dock finns en poäng med att bredda ROT-avdraget mot energieffektiviserande åtgärder.

I överenskommelsen framkommer att energikrav ska ställas vid ombyggnad samt att individuell mätning och debitering av förbrukning av varmvatten och el ska införas.
- Här kan vi i alla fall tala om ett steg framåt. Det är en brist i befintlig lagstiftning att inga krav finns vid ombyggnad. Till saken hör dock också att EU redan fattat beslut om att införa sådana krav, så oavsett regering kommer Sverige ändå att införa krav vid ombyggnader, avslutar Björn Wellhagen.

För ytterligare information kontakta Björn Wellhagen, ansvarig för bostadsfrågor på Sveriges Byggindustrier, 0708 99 58 65

Sveriges Byggindustrier (BI) är bransch- och arbetsgivarorganisation för bygg- och anläggningsföretag verksamma i Sverige. Över 3000 medlemsföretag samverkar inom förbundet för att skapa goda förutsättningar och villkor för byggindustrin och dess anställda. BI:s prioriterade mål är ett modernt medarbetaravtal och en bransch utan svartarbete. Se www.bygg.org