Stockarydsterminalen AB

Tvååring från 0 till över 200

Pressmeddelande   •   Sep 02, 2010 09:47 CEST

Den 1 september var det två år sedan första tåget med massaved lämnade Stockarydsterminalen AB:s terminalområde. Transporten gick till Vallviks Bruk som är beläget drygt 5 mil norr om Gävle. Vallviks Bruk ingår i Rottneros koncernen. Tågoperatör för denna första tågavgång från den allmänna terminalen i Stockaryd var TÅGAB, Tågåkeriet i Bergslagen AB och säljare till Vallviks Bruk var Värne Skogstjänst, Vetlanda.

Expansiv utveckling av järnvägstransporter för skogsrelaterade produkter

Ett fantastiskt arbete med fantastiska kunder säger Per-Henrik Evebring marknadsansvarig vid Stockarydsterminalen AB. Fram till och med sista augusti 2010 har det under året hanterats 204 tåg på terminalen. Helåret 2009 uppnåddes 189 tåg som lastades eller lossades vid terminalen. Prognosen för helåret 2010 är upp emot 300 tåg vilket är en fantastisk ökning. Det innebär att vi bidrager till att överföra mer långväga gods från bil till järnväg vilket ger positiva effekter på vår miljö och minskat slitage på våra vägar.

Vi har en ganska omfattande kundstock och skall vi nämna några bolag som just nu nyttjar terminalen så är Sveaskog för tillfället vår största kund. Andra kunder är bland annat Södra Skogsägarna som transportera massaved till Mönsterås Bruk från terminalen, Rörviks Timber som tar in sågtimmer till sina sågverk i området och Neova som i oktober kommer att börjar transportera ut torv till värmeverk från terminalen.

Vår geografiska placering utmed Södra stambanan och närheten till väg 30 samt E4 i kombination med tillgång och närheten på skogsråvarorna är en av framgångsfaktorerna. Andra viktiga faktor är terminalens utformning som ger effektiv hantering av produkterna, elektrifiering ända in till lastspår, snapp anslutning till stambanan genom triangelspår samt en mycket duktig och flexibel entreprenör som svarar för lossning och lastning på terminalen.

Stockarydsterminalen AB:s huvudinriktning har från första stund varit att erbjuda kunder med skogsrelaterade produkter som massaved, timmer samt biobränsle som flis och torv våra tjänster vid den allmänna terminalen.

En bekräftelse på att vår verksamhet är bra var när Stockarydsterminalen AB 2010 erhöll Stora Logistik & Transportpriset i kategorin Årets Transportlösning med motiveringen ”Bolaget har lyckats förena en lönsam affärsidé med logistiska lösningar både ur transport- och miljösynpunkt. Stockarydsterminalen är en mycket god förebild och ambassadör för smarta logistiklösningar.”

För de skogsrelaterade varorna ser vi främst en volymökning inom bioenergisegmentet. Det som även är  intressant är ett antal förfrågningar på andra produkter att kan hantera vid terminalen. Terminalområdet erbjuder stora expansionsmöjligheter allt från logistikbyggnader till produktionslokaler som idag eller i framtiden vill ligga nära södra stambanan samt ha väg 30 och E4 inom räckhåll. För att tillgodose dessa förfrågningar och kundbehov har Stockarydsterminalen AB förstärkt sin marknads och försäljningsorganisation.  

Nyanställning

Dan Jönsson har från 1 augusti nyanställts för att framförallt jobba med för oss nya områden och produkter.   Vi har ett antal intressanta förfrågningar och nu kan vi genom denna satsning erbjuda kunderna adekvata lösningar på deras behov vid en expansiv järnvägsterminal. Dan kommer närmast från NOTE Sverige AB i Skänninge och han har dessförinnan verkat som produktionschef på Draka Kabel i Nässjö och Husqvarna AB i Huskvarna.

Mer info

Per-Henrik Evebring, marknadsansvarig, 0761-281 222                                                                     e-post; per-henrik@stockarydsterminalen.se.          internetsida; www.stockarydsterminalen.se

FAKTA

Stockarydsterminalen AB ägs tillsammans av Sävsjö kommun och Sävsjö Transport AB. Bolaget förfogar idag över en terminalytan på över 80 000 kvm samt ett sidospår på 550 meter med option på ytterligare 75 000 kvm terminalytan. Stockarydsterminalen AB har sedan starten 2008 gjort nyinvesteringar av terminalytorna på totalt 40 000 kvm till en kostnad av närmare 9 miljoner kronor. Stockarydsterminalen AB svarar för driften av den allmänna terminalen samt spår inom områdena. Terminalområdet i Stockaryd med sina 75 hektar är en av de större i södra Sverige.  Sävsjö Transport AB omsätter 200 miljoner kr och ägs av Höglandets Invest, Nässjö samt Sandahlsbolagen, Värnamo. Sävsjö kommun, Banverket samt Stora Enso AB har tillsammans förverkligat en satsning på järnvägsterminal där totalt omkring 73 miljoner kr investerats delvis med bidrag från Europeiska socialfondens mål 2-program. Terminalområdet består av två delar, en allmän terminal där Stockarydsterminalen AB svarar för driften och ett spår/område för Stora Enso Skog AB:s behov. 

Stockarydsterminalen AB