Straumann Sverige (Biora AB)

Tvångsinlösen i Biora AB (publ)

Pressmeddelande   •   Jun 12, 2003 08:46 CEST

Straumann har offentliggjort att dess innehav uppgår till cirka 91 procent av aktierna och rösterna i Biora. Straumann har påkallat tvångsinlösen av resterande aktier i Biora. Bioras styrelse har därför beslutat att hänskjuta inlösenstvisten till skiljenämnd. Styrelsen för Biora har vidare beslutat att ansöka om avnotering av Biora-aktien från Stockholmsbörsens O-lista. Information om sista dag för handel i Biora-aktien meddelas senare.

Malmö, 12 juni 2003
Styrelsen i Biora AB
Per Wahlström, Styrelseordförande

För mer information kontakta:
- Svante Lundell, CFO och Investor Rlations, Biora, tel:+46 (0) 70 532 3056
- Per Wahlström, Styrelseordförande, Biora tel: +46-70-591 39 29

- http://www.biora.com

Biora AB utvecklar, tillverkar och säljer produkter som är biologiskt baserade och som används vid behandling av tändernas sjukdomar. Huvudprodukten, Emdogain®Gel, som är godkänd för försäljning i Europa, Nordamerika och Japan, återbildar på ett naturligt sätt det fäste som tanden förlorat på grund av tandlossning. Biora-aktien är noterad på Stockholmsbörsens O-lista.