Senea AB

Tvångsinlösen och ansökan om avnotering

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2006 14:31 CET

Efter genomfört offentligt erbjudande till aktieägarna i Senea AB och andra förvärv äger Kamstrup A/S aktier motsvarande ca 93,5 % av bolagets aktiekapital och röstetal. Kamstrup har idag inlett inlösenförfarande för att lösa in resterande aktier i Senea från de övriga aktieägarna.

Senea bedömer att bolaget efter Kamstrups förvärv av aktier inte längre uppfyller Stockholmsbörsens krav på ägarspridning och har sedan en tid varit noterat på Stockholmsbörsens observationsavdelning.

Seneas styrelse har idag beslutat att ansöka om avnotering från Stockholmsbörsen med den 22 december 2006 som föreslagen sista handelsdag. Från samma datum kommer även den inofficiella handeln i bolagets B-aktie, som administrerats av Penser Fondkommission, att upphöra.


För mer information kontakta:

Patrik Forsgren
VD, Senea AB
0708-10 68 68