AddNode Group AB

Tvångsinlösenprocess för Mogul och Cartesia avslutad

Pressmeddelande   •   Mar 24, 2006 08:54 CET

AddNodes styrelse påkallade tvångsinlösen av utestående aktier i de förvärvade dotterbolagen Mogul och Cartesia under våren 2004 då ägarandelarna översteg 90 procent. Tvångsinlösenprocessen har fortskridit sedan dess och en skiljenämnd har nu fastställt en dom som nu vunnit laga kraft.

Kvarvarande minoritetsägare i Cartesia får 0,80 kronor per aktie och i Mogul 4 kronor per aktie plus ränta beräknad från 31 mars 2004. Inlösen av aktierna kommer att ske den 28 mars 2005 och betalas inklusive ränta genom VPC.

Det totala beloppet som betalas ut uppgår till 3 505 806 kronor och täcker inlösenbeloppen jämte ränta. Tvångsinlösen får ingen effekt på AddNodes resultat.


För ytterligare information kontakta:

Bo Strandberg, VD och koncernchef
AddNode AB, Hudiksvallsgatan 4, 113 30 Stockholm
Telefon: 08-506 66 216, Mobil: 070-536 56 08, E-post: bo.strandberg@addnode.com


AddNode erbjuder bransch- och teknologispecifika IT-lösningar som effektiviserar och utvecklar kundernas affärer. Verksamheten är organiserad i fyra affärsområden; Financial, Industrial, Media och Technology. AddNode är noterat på Stockholmsbörsens O-lista. Koncernen har cirka 500 anställda och verkar i Sverige, Norge, Danmark och Finland med huvudsäte i Stockholm. För mer information, se http://www.addnode.com.