Statens Institutionsstyrelse, SiS

Tvångsomhändertagna ungdomar skriver på temat ”Att vara jag”

Pressmeddelande   •   Sep 01, 2010 10:50 CEST

Tvångsomhändertagna ungdomar vid Statens institutionsstyrelse, SiS, skriver på temat ”Att vara jag”. Boken med texterna finns nu att beställa gratis från SiS presstjänst. En av texterna, "Att vara jag i en Volvo", har bidragit med titeln till boken.
Intresset har varit stort för skrivarsatsningen som genomförts inom ramen för skolverksamheten på SiS 25 särskilda ungdomshem. Flickor och pojkar har skickat in totalt 95 bidrag; noveller, raptexter och dikter, som nu finns samlade i en bok.

– Det är en upplevelse att ta del av våra ungdomars tankar på det här sättet, säger generaldirektör Ewa Persson Göransson.

Starka känslor
Bokens texter ger uttryck för starka känslor, förtvivlan och vrede men också beslutsamhet och längtan efter förändring.

Temat "Att vara jag" har tolkats på många olika sätt. Novellen som fått ge namn åt boken är en härlig och drömlik berättelse om lyckan i att bli väl bemött och respekterad och få tillgång till det allra mest åtråvärda – i det här fallet en alldeles ny och exklusiv bil hos Börje på Bil City i Hässleholm.

Svår verklighet
För många av de ungdomar som vårdas hos SiS är verkligheten svår. Det visar texterna i den här boken. Att vara tvångsomhändertagen och skild från familj och kamrater väcker sorg och ilska. Samtidigt har många skribenter insikt om att de har farit illa och behöver hjälp. Det är tungt att leva i en värld med missbruk, kriminalitet och övergrepp.

– Vrede, kärlek, längtan och lycka. Alla känslor får plats i den här boken. Läs den, uppmanar Ewa Persson Göransson.

Behöver hjälp
Fakta: SiS har med 181 anställda lärare hög lärartäthet, knappt tre elever per lärare, 53 psykologer och 1 350 socionomer och behandlingsassistenter samt institutionschefer, avdelningsföreståndare och stödfunktioner i form av jurister, utredare och forskare. Till detta kommer konsulterande psykologer och barn- och ungdomspsykiatriker.
Presschef Cecilia Sandahl
Tfn: 08-453 40 56, Mobil: 070-687 32 42
Fax: 08-453 40 50
cecilia.sandahl@stat-inst.se, www.stat-inst.se

Statens institutionsstyrelse, SiS, är en statlig myndighet som bedriver tvångsvård, utredning och behandling. Varje år tar SiS emot cirka 1 000 ungdomar mellan 12 och 21 år med beteendestörningar och allvarliga sociala problem och 1 000 personer över 18 år med livshotande missbruk. Vården bedrivs vid 25 särskilda ungdomshem och 11 LVM-hem över hela landet. SiS ansvarar också för ungdomar som dömts till sluten ungdomsvård. SiS erbjuder individuell behandling och vården är differentierad utifrån olika gruppers särskilda behov. SiS är också huvudman för skolan som har en central roll i ungdomsvården. En viktig del i SiS uppdrag är också att utvärdera resultaten av vården, utveckla metoderna och initiera forskning på området. Chef för SiS är generaldirektör Ewa Persson Göransson.