Länsstyrelsen i Östergötlands län

Tvångsvården av missbrukare minskar

Pressmeddelande   •   Apr 12, 2006 09:35 CEST

Antalet insatser enligt LVM i länets kommuner fortsätter att minska. Samtidigt fortsätter kommunerna en medveten satsning på att bygga upp egna resurser inom missbrukarvården. Men Länsstyrelsen Östergötland ser med oro på den allmänna utvecklingen av missbrukets omfattning som inte visar samma tecken på minskning. Det finns därför inget i dag som tyder på att behovet av insatser för de tyngsta missbrukarna skulle vara mindre än tidigare.

Rapporten, som bygger på uppgifter från kommunerna och Länsrätten, visar att antalet ansökningar om vård enligt LVM har minskat något jämfört med år 2004. Antalet omedelbara omhändertaganden har fortsatt att minska kraftigt, från 36 för 2004 till 22 förra året. Även kommunernas utredningar rörande personer som kan vara i behov av LVM-insatser har fortsatt att minska.

- Det finns en oro för att nedgången av LVM-ärenden innebär att lagen inte tillämpas som det är tänkt, säger socialkonsulent Lisbeth Gustavsson, Länsstyrelsen Östergötland. Å andra sidan har kommunerna medvetet satsat på en uppbyggnad av egna resurser och har också utvecklat sina metoder i arbetet med missbrukare. Det kan ha bidragit till det minskade antalet tvångsomhändertagande.

En förklaring till minskningen av åtgärder enligt LMV, som kommunerna själva ger är att man försöker i stället hitta andra lösningar på frivillig väg och flera kommuner har byggt upp egna resurser för missbrukare. En annan förklaring är en minskad benägenhet från andra myndigheter att göra anmälningar enligt LVM. Det framgår av rapporten att antalet anmälningar från t.ex polisen minskar i samtliga kommuner utom i Motala. Detta trots att polisen inte längre har möjlighet att göra omedelbara omhändertaganden enligt LVM men har fått en utökad anmälningsskyldighet.

- Enligt den nya lagen har andra myndigheter ett större ansvar att anmäla till socialtjänsten, säger socialdirektör Bo Silén. Att polisens nu gör färre anmälningar i alla kommuner utom Motala, är anmärkningsvärt och Länsstyrelsen kommer att diskutera det med företrädare för polisen.För mer information kontakta gärna socialkonsulent Lisbeth Gustavsson, tfn: 013-19 61 11.

Här hittar du rapporten "Tvångsvård av missbrukare 2005" (pdf, 453 kB)
http://www.e.lst.se/NR/rdonlyres/0CD6554B-C16B-428C-8441-5ABF0DA0BEE1/0/LVM2005.pdf