Ljung & Sjöberg

Tvåtusentalets starkaste trend i arbetslivet

Pressmeddelande   •   Aug 19, 2015 10:23 CEST

Idag är hälsa något som många förknippar med medvetna val och ansvarstagande. Vidare ses god hälsa som en självklar ingrediens för ett aktivt och lyckligt privat- och arbetsliv. Därför har hälsofrågan kommit att bli intressant, inte bara för individen utan också inom ledarskap. Vi har gått från industrialismens maskinella syn till tvåtusentalets hälsomedvetna och holistiska syn på arbetsplatsen samt medarbetare.

Relationerna mellan chef och medarbetare utvecklas och förändras ständigt. I denna förändring finns det en nästan omärklig strävan efter att hitta ett naturligt förhållningssätt mellan att vara lyhörd, tillmötesgående och flexibel, till att besluta, ställa krav och följa upp. Inom vissa områden verkar det lättare än andra att hitta denna naturlighet.

Alkohol- och drogområdet är ett av de områden där det upplevs som svårt att hitta denna naturlighet, oavsett om du är chef och ska ta upp frågan med din medarbetare eller vise versa.

Det finns en så stark rädsla för att bli dömd, placerad i ett fack och missförstådd, att de flesta fortfarende idag väljer att inte lyfta sin oro med sin chef. Tankar som ”jag är inte som dem” eller jag ”vill inte bli betraktad som en av dem” är mycket vanligt. Oavsett skäl bakom rädslan förlamar den handlingen och små problem som med lättare insatser skulle bli avhjälpta tillåts utveckas och förvärras.

”Dem” är den uråldriga bilden av en person med alkoholproblem. Ofta en person på randen till undergång. Denna bild är inte sann idag. Det finns givetvis de som gått mycket långt i ett sjukdomsförlopp, men de allra flesta befinner sig i en överkonsumtion och har utvecklat ett osunt beteende.

Förra året ställdes följande fråga till 10 000 chefer: ”När du känner en oro kring en medarbetare och tror det kan ha med alkohol och-/eller droger att göra, varför agerar du inte?” Svaret som samtliga gav var ”Men tänk om jag har fel?” Chefer har således en så stark rädsla för att anklaga någon för att vara en av ”dem” att hen drar sig in i det längsta för att agera. Resultatet? Samma som ovan – mindre problem som växer och på sikt blir allt större.

Detta är skälet till att 20 % av den arbetsföra befolkningen idag lider i det tysta, sakta förvärras i sitt tillstånd och inte får den hjälp de behöver. Idag finns det genom vetenskapen och år av behandlingserfarenhet hjälp för allt från de lättaste till de allvarligaste problemen – det finns alltså ingen anledning till att inte söka den hjälpen.

Vad tror vi om att istället lyfta frågan rakt in i den starkaste trenden vi har idag? Nämligen hälsotrenden. Det är trendigt att checka av sin konsumtion, det är trendigt att ta ansvar och prata med någon professionell några gånger i livet när vi står inför problem. På samma tema är det trendigt att chefer tar hjälp när de känner en oro för en medarbetare.

Som chef har du ett ansvar att luta dig mot och som medarbetare en möjlighet. Om vi alla från och med denna stund kan ställa oss bakom att det är lika mycket okej att hamna snett i denna fråga som det är i t.ex. mat, träning eller stress, så kommer vi ha löst en av de största knutarna.

Resultatet? Potentiellt hundratusentals personer som lider direkt eller indirekt skulle kunna ta hjälp, genomgå en mindre eller större förändring och slutligen sätta punkt för lidandet och gå vidare!

Text: Sarah Linderoth

Ca 1 milj svenskar lider av alkohol- och drogrelaterade problem, merparten av dem finns på våra arbetsplatser, men det är bara en bråkdel som identifieras och får hjälp i tid. Effekten av detta är ett lidande för individen, och kostnads- och säkerhetsmässiga konsekvenser för arbetsgivaren. 

Vi på Ljung & Sjöberg vet att det inte att det behöver vara så här. I dag arbetar vi med ett hundratal arbetsgivare över hela landet kring alkohol- och drogrelaterade frågor och jobbar aktivt för att identifiera samt lyfta upp denna, oftast dolda, problematik. Genom ett professionellt och systematiskt arbete hjälper vi företag att skapa säkra, effektiva arbetsplatser, minska sina kostnader och framför allt, få friska medarbetare.