Föreningen Svenska Järnvägsfrämjandet

Tvärlänk Västra Götaland

Pressmeddelande   •   Mar 24, 2019 16:51 CET

Sverige har haft ett tätt nätverk av järnvägar, men miljövänlig kommunikation mellan olika regioner har gjorts svårare av att många har rivits. I synnerhet gäller det Skaraborg, som hade ett finmaskigt nät av smalspåriga järnvägar. Nu kan det vara dags att bygga upp en del av dem.

En tvärlänk som saknas är mellan Skövde och Trestad (Vänersborg-Trollhättan-Uddevalla), två viktiga centra i Västra Götaland med vardera över en kvarts miljon invånare i sina regioner. Nu går det mycket biltrafik och många bussar på sträckan. Med tåg kunde restiden minska och kollektivresandet öka.

En buss kan aldrig köra lika fort som ett tåg och en bil inte göra det utan att överträda hastighetsgränserna. En rimlig genomsnittshastighet med tåg på bra bana med helsvetsade spår inklusive stopp är åtminstone 110 kilometer i timmen. Snabbaste restiden kollektivt idag mellan Skövde och Vänersborg är 2,5 timme. Med tåg Skövde-Skara-Lidköping-Håkanstorp-Vänersborg kunde det gå på en timme, trots kroken man måste göra med järnväg ner till Håkantorp och upp till Vänersborg igen.

Från Skövde till Skara och till Lidköping halveras restiderna till en kvart respektive 27 minuter från en halv timme respektive 55 minuter nu. Lidköping och Skövde kan bli ett gemensamt arbetskraftsområde i stället för varsitt, vilket innebär större möjlighet att finna arbete och bostad. Att köra bil fem mil med bil med 80 kilometer i timmen i snittfart tar 37 minuter.

Mellan Skövde och Skara (26 kilometer) finns en gammal banvall som kan användas vilket sänker kostnaden, eftersom den är den största kostnaden vid järnvägsbygge, sådär 70 procent. Dock måste makadam och betongslipers till. Det räcker kanske med 100 miljoner kronor milen inklusive elektrifiering, medan man för Skara-Lidköping (22 kilometer) får räkna med det femdubbla. I Håkantorp behövs ett triangelspår för kanske 100 miljoner kronor.

Då är man uppe 1,5 miljard kronor för en Tvärlänk Västra Götaland. På Älvsborgsbanan är genomsnittshastigheten bara 75 kilometer. Men den ligger i planen för att rustas upp, och Lidköping-Håkantorp skall elektrifieras. Sedan kostar nya stationer mellan 50-100 miljoner kronor.

De återstående nio milen av Kinnekullebanan mellan Lidköping och Gårdsjö behöver också elektrifieras för kanske 30 miljoner kronor milen. Det behövs för persontrafiken. Då får man en alternativ reservväg om det blir stopp på Västra stambanan och den kan lastas av genom att kunna leda godståg den vägen.

De tre kommunerna Vänersborg, Trollhättan och Uddevalla ligger nära varandra och kunde bilda en liten storstad med över 150 000 invånare, om kollektivtrafiken mellan dem skedde med bra järnväg och inte som nu mest med buss, trots att det finns järnväg. I andra änden av Tvärlänk Västra Götaland finns Skövde som en liten storstad om trafiken till de närliggande kommunerna också där skedde med järnväg. De två regionhuvudorterna behöver bättre kontakt med varandra.

Kapaciteten mellan Öxnered och Uddevalla räcker dock inte till så att man kan få pendlingstrafik med tåg i Trestadsområdet, därför att mötesstationer lagts igen. Det bör dock helst finnas dubbelspår för att få bra pendeltågstrafik. Milen mellan Trollhättan och Vänersborg tar idag 13 minuter med tåg och de två milen mellan Trollhättan och Uddevalla 36 minuter med buss och 24 minuter med tåg. Det borde gå på 17 minuter med 110 kilometer i timmen i snittfart.

Hans Sternlycke