Vänsterpartiet

Tvärpolitiska motioner om sexualitet och rättigheter

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2004 15:53 CEST

Medlemmar ur riksdagens grupp för frågor kring sexuell och reproduktiv
hälsa och rättigheter (SRHR gruppen) har under den allmänna motionstiden
skrivit tre gemensamma tvärpolitiska motioner.

Motionerna formulerar följande:
1. Sverige har visate ett tydligt engagemang för frågor kring sexuell och
reproduktiv hälsa och rättigheter i biståndet. Gruppen yrkar för att minst 10 % av det svenska biståndet i fortsättningen ska gå till sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter.
2. Sverige har presenterat sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter
som ett fokusområde i biståndet. I många utvecklingsländer råder det brist på kondomer och andra preventivmedel. Gruppen yrkar på att Sverige ska utarbeta metoder för att med biståndsinsatser motverka denna brist.
3. En ny studie från Riksförbundet För Sexuell Upplysning (RFSU) visar att väldigt få blivande lärare får utbildning i hur de ska lära ut sex och samlevnad. Gruppen yrkar på att sex och samlevnad blir ett obligatoriskt moment i lärarutbildningen och presenterar en rad föreslag för att en förbättring ska komma till.

-Det är viktigt att visa att frågor kring sexualitet och rättigheter kan
drivas från alla partier och att det går att enas över partigränser om
krav på förbättring, säger Gunilla Wahlén (v).

Undertecknare och kontaktpersoner är:

Gunilla Wahlén, vänsterpartiet
Kenneth Johansson, centern
Rosita Runegrund, kristdemokraterna
Gustav Fridolin, miljöpartiet
Cecilia Wikström, folkpartiet
Inger René, moderaterna