KOMPASS

TVÄRPOLITISKT UTTALANDE FRÅN KONFERENSEN OM SPÅRBILAR PÅ ARLANDA 3-5 SEPTEMBER

Pressmeddelande   •   Sep 12, 2014 15:01 CEST

Spårbilar är energieffektiva, miljövänliga, bekväma och passar utmärkt in som komplement att förstärka vår befintliga kollektivtrafik på många platser. En av dessa platser är Arlanda Flygplats och närliggande Märsta där tillväxten kräver nya, ekonomiskt attraktiva och utvecklingsbara lösningar.

Ett införande i riktig trafik i Sverige med spårbilar är en förutsättning för att fullt kunna förstå och exploatera potentialen i tekniken. Vi anser att tiden nu är mogen för att genomföra detta på riktigt. Tekniken är beprövad och dessutom utvecklad i väsentliga delar av svenska industriföretag. Oavsett politisk majoritet vill vi fortsätta arbetet med att gå vidare i planerna, både för Arlanda och andra lämpliga platser i Sverige. Att resa miljövänligt, bekvämt och energieffektivt är en fråga som berör alla partier oavsett politisk färg.

Bosse Andersson, trafikpolitisk talesman Stockholms Läns Landsting, Centerpartiet
Erik Pelling, oppositionsråd Uppsala Kommun, Socialdemokraterna
Ewa Lofvar Konradsson, Kommunalråd Södertälje, Miljöpartiet
Fredrik Saweståhl, Kommunalråd Tyresö, Moderata Samlingspartiet

KOMPASS - KOMmuner som Prövar Att Satsa på Spårbilar - är en politiskt och leverantörsobunden organsation. För närvarande har vi 14 medlemskommuner som totalt representerar ca 1 miljon invånare.
Mer om oss hittar du på http://www.spårbilar.se.