Granskningsnämnden för radio och TV

Tvärsnytt fällt för otillbörligt gynnande

Pressmeddelande   •   Maj 26, 2004 10:53 CEST

Granskningsnämnden fällde ett inslag i Tvärsnytt för att det stred mot bestämmelsen om otillbörligt gynnande.

I inslaget sades att en av Sveriges hetaste artister skulle komma till Örebro och spela på Eyravallen den fjärde augusti. Därefter angavs när biljetterna skulle släppas och vad de skulle kosta.

En anmälare ansåg att inslaget var reklam för ett kommersiellt evenemang.

Granskningsnämnden ansåg att det innebar ett kommersiellt gynnande av evenemanget att ange biljettpriset och att det uppkomna gynnandet gick utöver vad som kunde anses motiverat av ett allmänt informationsintresse.

Beslutet var enhälligt.


----

Bakgrund:
Enligt 6 kap. 4 § radio- och TV-lagen (1996:844) får program som inte är reklam inte på ett otillbörligt sätt gynna kommersiella intressen. Enligt Granskningsnämndens praxis kan ett kommersiellt gynnande accepteras om det är motiverat av ett informations- eller underhållningsintresse. Ju mindre informations-/underhållningsintresse som föreligger i ett visst fall, desto mindre är också det gynnande, dvs. den grad av fokusering på ett varumärke eller ett företagsnamn som kan tillåtas. Omvänt gäller att en högre grad av fokusering, och därmed gynnande, kan tillåtas om informations-/underhållningsintresset är betydande.

-----

Handläggare: Annelie Ulfhielm, telefon 08-606 79 83