U&We

Tvätta bilen hos OKQ8 och hjälp familjer i Uganda att slippa magsjukdomar

Pressmeddelande   •   Apr 24, 2013 15:08 CEST

Tvättar man bilen hos OKQ8 under maj månad kan man bidra till att utsatta familjer i Uganda får rent vatten. Då drar OKQ8 igång en kampanj för att fästa uppmärksamheten på att vattenförsörjningen på många ställen i världen är ett stort problem.

Kampanjen är ett samarbete mellan OKQ8, ZeroMission och Solvatten. Den innebär att fattiga familjer i Uganda kommer att ha en egen dunk Solvatten så att barn och föräldrar får rent dricksvatten. Solvattenenheten är enkel att använda. Den läggs på marken i solen och renar upp till 44 liter smutsigt vatten per dag. Totalt beräknas det innebära 12 miljoner liter rent vatten till Uganda varje år.

- Projektet är ett av flera initiativ för att göra livet med bilen mer hållbart. Tack vare våra kunder kan vi nu tillsammans göra skillnad, säger Bengt Boqvist, kategorichef för Biltvättar hos OKQ8.

Solvatten är en svensk uppfinning som fått stor uppmärksamhet både i Sverige och internationellt. Solvattenenheterna drivs av solenergi och genom upphettning dödas parasiter och andra mikroorganismer. Genom att utnyttja solen minskar behovet av ved för att värma vatten. På så vis uppstår också klimatnytta, eftersom det går åt mindre med ved för att koka vatten. Tiden som annars går åt till samla in ved kan barn använda till att gå i skolan.

- Naturens förmåga att förse människor med rent vatten är en ekosystemtjänst som utarmas i snabb takt. Solvatten ger naturen lite hjälp på traven. Genom det här samarbetet kan säkert livet räddas på att antal barn och vuxna som annars skulle drabbats av olika vattenburna sjukdomar, säger Maria Tengvard, klimatkonsult hos ZeroMission.

Kontakt

Maria Tengvard, klimatkonsult, ZeroMission
Tel: 08- 34 65 65
E-post: maria.tengvard@uandwe.se

Bengt Boqvist, Kategorichef för Biltvätt/Tvätta Själv, OKQ8
Tel: 070-603 15 40
E-post: bengt.boqvist@okq8.se

Carolina Rössner, Kommunikationschef, OKQ8
Tel: 070 268 00 95
E-post: press@okq8.se

Läs mer om satsningen här.

Presentation ZeroMission

ZeroMission är en del av U&We-gruppen och en av de ledande svenska aktörerna på marknaden för frivillig klimatkompensation. ZeroMission erbjuder både Plan Vivo-certifierade skogsprojekt och energiprojekt enligt CDM och Gold Standard.

U&We är ett konsultföretag inom hållbarhetsområdet som bistår företag att göra goda affärer. Vi kallar oss ”Catalyst for Good Business”.

Läs mer på www.zeromission.se och www.uandwe.se

Presentation OKQ8

Företaget är med sina ca 1100 servicestationer i Sverige och Danmark en av Skandinaviens största aktörer inom såväl traditionella som förnybara drivmedel.

OKQ8 har en historia av att vara först med mer miljö- och klimatanpassade drivmedel, såsom Etanol och RME. OKQ8 fortsätter att vara drivande i utvecklingen, genom t ex utbyggnaden av biogasnätet, utökning av andelen förnybart i dieseln (Diesel Bio+) och möjliggöra el som drivmedel. Under 2011 och 2012 har OKQ8 utsetts till Sveriges mest hållbara bensinbolag i varumärkesundersökningen Sustainable Brands. Läs mer på www.okq8.se och www.q8.dk

Presentation Solvatten

Företaget, som grundar sig på en svensk uppfinning, startade 2006 för att utveckla, marknadsföra och sälja Solvatten. Sjukdomar och diaréer på grund av förorenat vatten är vanliga i många utvecklingsländer och skördar många liv, speciellt bland barn. Genom att absorbera solenergi höjs temperaturen hos vattnet i Solvattenbehållarna så att en pastörisering och UV-desinficering sker som dödar mikroorganismer. Den sociala nyttan med Solvatten innebär att man ersätter primitiva vedeldade spisar som ofta står inomhus och alstrar luftrörsproblem. På så vis bortfaller behovet av att samla in ved, något som ofta faller på barnens lott.