Riksrevisionen

Tveksam effekt av statens åtgärder för att minska ungas alkoholkonsumtion

Pressmeddelande   •   Nov 01, 2010 11:26 CET

De senaste tio åren beräknas staten ha satsat cirka 900 miljoner på alkoholförebyggande åtgärder för att minska ungas alkoholkonsumtion. Staten har också genomfört åtgärder för att skärpa kommunernas alkoholtillsyn. En ny granskning visar att det är tveksamt om dessa insatser har haft effekt på ungas drickande. Gudrun Antemar är ansvarig riksrevisor.

Ungas alkoholkonsumtion har minskat under senare år. Enligt Riksrevisionen är det i hög grad osäkert om minskningen kan kopplas till de förebyggande insatser som bedrivs på regional och lokal nivå med hjälp av statligt stöd. Det är svårt att se kopplingen mellan alkoholförebyggande insatser och förändringar i alkoholkonsumtionen. Det är också så att myndigheterna, kommunerna och de ideella organisationerna har hanterat statens stöd på ett sådant sätt att effekter är svåra att uppnå och att avläsa. Man satsar pengar på åtgärder som inte har bevisade effekter på alkoholkonsumtionen.

 

– Satsningen har till viss del gett positiva resultat. Barn och unga har prioriterats och det finns en bättre struktur för det förebyggande arbetet, säger riksrevisor Gudrun Antemar.  Men regeringen bör i ökad grad styra bidragen och tillsynen mot effekter som ger minskad tillgång och efterfrågan på alkohol bland unga.

 

Riksrevisionen anser också att länsstyrelserna bör satsa på färre, större och mer långsiktiga projekt. Socialstyrelsen och länsstyrelserna bör prioritera projekt och metoder som visat sig ge effekt. De bör också förbättra uppföljningen av de krav som ställs på kommuner och ideella organisationer i egenskap av bidragsmottagare.

 

Länsstyrelserna och Folkhälsoinstitutet har inte varit tillräckligt aktiva och tydliga i sin tillsynsroll.  Riksrevisionen rekommenderar länsstyrelserna att i ökad grad inrikta sin tillsyn på hur kommunernas alkoholtillsyn påverkar ungdomars tillgång till alkohol.

 

Bakgrund

Staten prioriterar barn och unga i sin alkoholpolitik. Ett av statens mål är en alkoholfri uppväxt. Sedan tio år tillbaka har staten särskilt satsat på alkoholförebyggande åtgärder i kommunerna, bland annat bidrag till förebyggande projekt och insatser för att skärpa kommunernas tillsyn.

 

Ladda ned eller beställ rapport

Statliga stöd i alkoholpolitiken – Påverkas ungas alkoholkonsumtion? (RiR 2010:21)

 

Riksrevisor

Gudrun Antemar

 

Projektledare

Michel Kramers, 08-51 71 40 99, 073-445 20 99

 

Presskontakt

Mikael Jonsson, 08-51 71 40 82, 073-445 20 82