Ratio

Tveksamt med stöd till företag

Pressmeddelande   •   Jul 01, 2009 09:01 CEST

Det är mycket tveksamt om stöd till företag ska förekomma, visar en ny studie. Stöd till företag leder normalt inte till de positiva effekter som avses.

Det visar ny forskning som presenteras av docent Sven-Olov Daunfeldt vid Ratio. I studien Do Regional Investment Grants Improve Firm Performance? granskas om de företag i Sverige som under perioden 1990-1999 erhållit regionala investeringsstöd haft en bättre utveckling jämfört med motsvarande företag som inte erhållit sådana stödåtgärder. Resultaten från studien indikerar att:

  • Regionala investeringsstöd har ingen effekt på företagens avkastning på kapital, d v s företag som erhållit regionala investeringsstöd har inte förbättrat lönsamheten mer än motsvarande företag som inte erhållit stöd.
  • Regionala investeringsstöd har i de flesta fall inte bidragit till att fler fått arbete. Det finns dock vissa indikationer på att företag som fått stöd under en recession anställt fler personer än motsvarande företag som inte erhållit regionala investeringsstöd.

Sammantaget innebär detta att de regionala investeringsstöden till företag inte har haft de positiva effekter som avses . Den sannolika förklaringen är att staten, kommuner och myndigheter har svårt att identifiera livskraftiga företag och affärsidéer. Det kan till och med vara så att stöden snedvrider konkurrensen och därmed hindrar andra företag från att växa. Det finns alltså andra och mer effektiva åtgärder för att stimulera en god företagsutveckling.

Vid seminariet den 1 juli diskuterar Tomas Eneroth , riksdagsledamot (S), Anna-Stina Nordmark Nilsson, Företagarna, och Jens Spendrup, Spendrups AB.

Rapporten finns att hämta på www.ratio.se

För ytterligare information:

Sven-Olov Daunfeldt
Docent i nationalekonomi, Ratio
070-350 7299
sven-olov.daunfeldt@ratio.se

Ann-Kari Edenius
Kommunikationschef Ratio
070-992 4920
ann-kari.edenius@ratio.se