PA Resources AB

TVIST OM BLOCK H I EKVATORIAL GUINEA ÄR AVGJORD

Pressmeddelande   •   Sep 17, 2008 09:16 CEST

Du kan se hela pressmeddelandet inkl. bifogade filer här:
http://www.ngnews.se/default.asp?lngeditid=49818PA Resources dotterbolag Osborne Resources Ltd har nått en uppgörelse i en tvist gällande Block H i Ekvatorial Guinea.

Tvisten uppstod mellan operatören Pioneer Natural Resources Equatorial Guinea Limited ("Pioneer"), och övriga partners i licensen Block H utanför Ekvatorial Guineas kust, inkluderat Roc Oil Equatorial Guinea Company ("Roc Oil"), Atlas Petroleum International Ltd ("Atlas") och PA Resources AB genom det helägda dotterbolaget Osborne Resources Ltd ("PA Resources") under 2007. Tvisten berodde sammanfattningsvis på att bolagen inte hade kommit överens om hur och när en andra prospekteringsbrunn ska borras i Block H, samt kostnaderna för detta. Ett skiljedomsförfarande inleddes i juni 2007 och borrningen av brunnen sköts upp.

PA Resources, Roc Oil och Atlas har nu nått en uppgörelse i tvisten med Pioneer. Tvisten bottnar i de så kallade farm-in avtal som tecknades 2004, och som innebar att Pioneer förvärvade andelar i Block H:s produktionsdelningsavtal respektive samarbetsavtal från Roc Oil, Atlas och PA Resources.

Huvudinnehållet i uppgörelsen sammanfattas nedan:

1. Pioneer ska betala totalt 5,5 miljoner USD (motsvarande 37,2 MSEK) till Roc Oil, Atlas and PA Resources. PA Resources andel uppgår till 275 000 US dollar, vilket motsvarar cirka 1,9 miljoner SEK.

2. Pioneer ska överlåta företagets 50 procentiga andel i produktionsdelningsavtalet respektive samarbetsavtalet till PA Resources, Roc Oil and Atlas. Som ett resultat av detta kommer PA Resources licensandel i Block H att uppgå till 6,25 procent jämfört med 3,125 procent innan överenskommelsen.

3. Pioneer Natural Resources USA Inc. ska tillåta att PA Resources och övriga partners använder borriggen Aban Abraham för att borra den föreslagna prospekteringsbrunnen Aleta-1. Borriggen förväntas vara tillgänglig under andra halvan av 2009.

Uppgörelsen är villkorat av att relevanta myndighetstillstånd erhålls gällande Pioneers överlåtelse av licensandelar samt godkännande av villkoren i riggkontraktet gällande överlåtelsen av borriggen.

- Vi ser denna uppgörelse som fördelaktig för alla parter. PA Resources kommer att få tillbaka förlorat kapital, erhålla en större andel i Block H, men kanske viktigast av allt, få möjlighet att borra prospekteringsbrunnen Aleta-1. Aleta-prospektet förväntas innehålla en stor reservpotential i det primära borrområdet samt ett antal andra prospekt och potentiella ansamlingar av hydrokarboner, säger Ulrik Jansson, VD och koncernchef på PA Resources.

Andelarna i Block H:s produktionsdelningsavtal:

(För tabell se bifogad fil.)


Stockholm, 17 september 2008
PA Resources AB (publ)

För mer information, kontakta gärna:
Ulrik Jansson
VD och koncernchef, PA Resources AB
Telefon: +46 70 751 41 84
E-post: info@paresources.se


PA Resources AB (publ) är en internationell olje- och gaskoncern inriktad på att förvärva, utveckla och utvinna olje- och gasreserver, samt bedriva prospektering för att hitta nya reserver. Koncernen bedriver idag verksamhet i Tunisien, Norge, Storbritannien, Danmark, Nederländerna, Grönland, Ekvatorialguinea och Republiken Kongo (Brazzaville). PA Resources är en av Tunisiens största oljeproducenter. Moderbolaget har säte i Stockholm, Sverige.

PA Resources AB hade intäkter om 2 794 MSEK under 2007. Bolaget är primärnoterat på Oslo Börs i Norge (segment OB Match) och sekundärnoterat på OMX Nordiska Börsen i Stockholm (segment Large Cap). För mer information, besök gärna www.paresources.se.