Kulturdirekt

twice twice

Pressmeddelande   •   Maj 14, 2012 09:17 CEST

25 & 26 maj klockan 20.00 27 maj klockan 18.00
Weld, Norrtullsgatan 7

www.weld.se

Pressbiljetter bokas på info@weld.se

Bildtext: Teckning ur Manfred Mendosas Arkiv, av A. Rydqvist.

Under två år har Marcus Doverud, Amelie Rydqvist och Liv Strand arbetat om vad det kan vara att skapa gemensamt. I början av processen fanns en klar utgångspunkt och ett tydligt fokus på högläsning som medium, med tiden har lager av komplexitet tillförts och diskussionen vidgat våra handlingsmöjligheter och uttrycksformerna för arbetet.

Sådant de samlat och utvecklat omfattar bland annat teoretiska intressen för hur subjekt och objekt visar varandra och hur mel- lanrum kan fungera som platser för formulerande aktivitet.

Det gemensamma projektet har tidigare genererat en visuell framställning Through Composition as ExplanationModerna Museets Auditorium i november 2011 i samarbete med curator Catrin Lundqvist och en djupläsningspraktik som genomförts som workshop vid Kungl. Konsthögskolan 2010.

Arbetet Through Composition as Explanation skapas i samarbete med Moderna Museet och Weld.

Med stöd av Kulturbryggan, projektstöd från Stockholms Stad, KU-medel från Kungl. Konsthögskolan.

För mer information
Kontakta
Fredrik Wåhlstedt
08-30 94 50 / 073-3642 318 info@weld.se

Marcus Doverud
arbetar som koreograf, dansare och kock. Marcus är Stockholmsbaserad och arbetar internationellt på frilansbasis sedan han utexaminerades från Mimutbildningen vid Teaterhögskolan i Stockholm 2006.

Marcus har också studerat estetik på magisternivå vid Södertörns Högskola.
www.marcusdoverud.com

Amelie Rydqvist
är konstnär och arkitekt. Hennes konstverk behandlar hur upprättandet och ordnandet av strukturer ligger till grund för tillvaron och individens eller företeelsers plats i den.

Arbetet Manfred Mendosas Arkiv, påbörjat 2007, avhandlar en mans liv, yrke och arkiv (över fläckar, konstruktioner och monument) från 60-tal till nutid. Det publiceras på:
www.flackmannen.se

Liv Strand
arbetar med bildkonst, konst som abstrakt bärare av kunskap uppdelad i information, känslor och erfaren-heter. Hur samsas kroppar och önskningar, med andra kroppar, ting och uttryck?

2011 visades The Armenian Project i Oslo. Liv Strand har ateljéstipendium ett år på Künstlerhaus Bethanien i Berlin från i höst. www.livstrand.com

Om Kulturdirekt
Kulturdirekt samlar Stockholms fria kulturliv på webben och i Kulturhuset vid Sergels torg. Som medlemsförening är vårt primära syfte är att underlätta mötet mellan Stockholms läns kulturarrangörer och kulturkonsumenter. Vi är det fria kulturlivets demokratiska plattform där alla medlemmar, på lika villkor, ska ha möjlighet att exponeras i ett relevant och kvalitativt forum.