Elektronix NG AB

Two become One - Hatteland Display AS and Elektronix AS merger

Pressmeddelande   •   Feb 14, 2019 11:14 CET

Hatteland Display and Elektronix are both subsidiaries in the EMBRON Group and belong to the business area EMBRON Technology Solutions. After a longer period of successful cooperation, Elektronix and Hatteland Display will merge into one company. The merged company will be named Hatteland Technology. The new company had revenues in 2018 just below NOK 600 million and employs around 200 people.

The two companies complement each other well and bring unique strengths to the new entity. Our collective market experience, broadened technical knowledge and expanded product portfolio will strengthen and enhance our operations

The teams are working closely together to integrate operations and we do not expect any disruption in service. Your day-to-day relationship with us will not change, and you will continue to work with the same people you have come to trust over time. The merger will become effective during the first half of 2019 and information regarding formal changes will be communicated in due time.

Elektronix AS subsidiaries; Elektronix Oy in Finland, and Elektronix AB in Sweden, will change their name to Hatteland Technology respectively during spring 2019.

Hatteland Display och Elektronix är båda dotterbolag i EMBRON Group och tillhör affärsområdet EMBRON Technology Solutions. Efter en lång period av framgångsrikt samarbete kommer Elektronix och Hatteland Display att gå samman i ett företag. Det sammanslagna företaget heter Hatteland Technology. Det nya bolaget hade intäkter på knappt 600 miljoner kronor 2018 och sysselsätter cirka 200 personer.

De två företagen kompletterar varandra väl och ger därigenom unika styrkor till den nya enheten. Vår gemensamma erfarenhet av marknaden, utökad teknisk kunskap och utökad produktportfölj kommer att stärka och förbättra vår verksamhet.

Vi kommer att arbeta nära varandra för att integrera våra olika affärsområden. Ditt dagliga förhållande med oss kommer inte att förändras, och du kommer att fortsätta att arbeta med samma personer du har kommit att lita på över tiden. Fusionen träder i kraft under första halvåret 2019, och ytterligare information om formella ändringar kommer att meddelas i god tid.

Elektronix AS dotterbolag, Elektronix Oy i Finland, och Elektronix AB i Sverige, kommer att byta namn till Hatteland Technology under våren 2019.

Elektronix NG AB

är en totalleverantör av avancerade tekniska lösningar och tjänster inom affärsområdena för industriell data, industriellt nätverk samt säkerhet & övervakning. De marknadsvertikaler inom vilka vi huvudsakligen arbetar är automation & process styrning, transport & infrastruktur, retail & bank, högsäkerhet samt marin- & offshore.

Vi har ett komplett erbjudande av produkter, tjänster, utbildningar samt produktion i egna ESD säkra miljöer för att möta alla typer av kundspecifika önskemål.

Det som genomsyrar hela vår verksamhet och är kännetecken för allt vi gör är kvalitet, kompetens, innovation och marknadens bästa kundservice.