Socialdemokraterna Norrbotten

Tyck till om (s) och framtiden i Norrbotten

Pressmeddelande   •   Dec 14, 2009 13:27 CET

I dagarna har underlaget till nya politiska riktlinjer för Socialdemokraterna i Norrbotten gått ut på remiss till alla medlemmar i hela länet. Men för att få en bred diskussion om de långsiktiga visioner för länet som Socialdemokraterna vill förverkliga, så finns nu programunderlaget tillgängligt för synpunkter från alla intresserade invånare. På hemsidan  www. socialdemokraterna.se/norrbotten  finns såväl underlag som diskussionsfrågor och svarsformulär
- Vi Socialdemokrater i Norrbotten vill ta tillvara länets och invånarnas förutsättningar och utvecklingskraft och med det skapa ett bättre Norrbotten. Ett Norrbotten där våra speciella förhållanden är en styrka för oss och där alla norrbottningars vilja och förmåga tas till vara. Det menar programgruppen som under hösten arbetat fram underlaget.
Gruppen som består av Karin Åström ordförande, Åsa Junkka, Fredrik Lundh Sammeli, Peter Roslund, Maria Stenberg, Britt Westerlund och Kent Ögren, kommer efter den nu påbörjade diskussionen och inhämtningen av alla synpunkter, att för distriktskongressen presentera de riktlinjer som Socialdemokraterna vill gå till val på   inför valet i september 2010.

Se bifogade länkar för Riktlinjerna i sin helhet och diskussionsfrågorna

Riktlinjerna

För diskussionsfrågor och synpunkter


För mer information
Karin Åström
Ordförande Socialdemokraterna i Norrbotten
070 546 66 64

Carina Sammeli
Socialdemokraterna i Norrbotten
070 342 32 19

Socialdemokraterna i Norrbotten

Läs mer om oss på http://www.socialdemokraterna.se/norrbotten
eller följ våra riksdagsledamöters blogg http://www.norrblogg.blogspot.com