Framfot AB

Tydlig koppling mellan motivationen och förtroendet för närmsta chefen

Pressmeddelande   •   Maj 05, 2014 15:17 CEST

Det finns ett mycket tydligt samband mellan det förtroende man känner för närmsta chefens ledarskap och hur motiverad man upplever sig vara i yrkesrollen. Det omvända gäller också – känner man inte förtroende för närmsta chefens ledarskap, så är man inte motiverad i sin yrkesroll. Så ju lägre förtroende för närmsta chefens ledarskap, desto lägre motivation i yrkesrollen. Motivationen i själva yrkesrollen är generellt sett god. Sämst motivation upplever de som inte har en uttalad ledar- eller chefsroll utan ser sig som medarbetare.

Medarbetare som har mycket förtroende för närmsta chefens ledarskap är 136% mer motiverade än de som inte har förtroende alls för närmsta chefens ledarskap.

Medarbetare som har väldigt mycket förtroende för närmsta chefens ledarskap är 160% mer motiverade än de som inte har förtroende alls för närmsta chefens ledarskap.

76 % av de som är del av ledningen upplever en hög eller mycket hög motivation i sin yrkesroll, medan bara 28 % av medarbetarna upplever samma sak. Näst mest motiverade är första linjens chefer med 63 % som upplever en hög eller mycket hög motivation i sin yrkesroll. 10 % av medarbetarna uppger att de inte alls är motiverade och 17 % att de har en låg motivation, vilket ger 27 %. Något oroväckande är dock att det finns 4 % av de som är del i ledningen som upplever samma sak.


Om undersökningen
Utifrån en enkät med 670 svaranden har utbildningsföretaget Framfot undersökt hur man ser på ledarskapet i organisationen, betyget på närmsta chefens ledarskap och vilka utmaningar man upplever i rollen som ledare och chef. Framfot har även undersökt sambandet mellan synen på ledarskapet, motivation i yrkesrollen, storlek på den egna organisationen och vilken roll man har och hur dessa korrelerar med varandra.


För att få en fullständig sammanfattning av slutsatser eller tillgång till hela rapporten i egenskap av journalist, kontakta Erik Sjögren på Framfot. erik@framfot.se eller 070-653 10 83.

Framfot är ett utbildningsföretag grundat 2005 som hjälper sina kunder nå framgång med praktiska och behovsanpassade utbildningar inom ledarskap, marknadsföring, kommunikation och HR. Bland kunderna finns några av Europas mer välkända organisationer. Framfot har utvecklat modellen SPRINT™ för långsiktig effekt av utbildnings- och utvecklingsinsatser. Läs mer på www.framfot.se.