Finansinspektionen

Tydlig minskning av nya lån hos bolåneinstituten

Pressmeddelande   •   Nov 15, 2006 10:37 CET

Finansinspektionen

Under tredje kvartalet har hushållens nettoförmögenhet blivit större till följd av återhämtningen på aktiemarknaden och av stigande värden på bostadsrätter. Ökningen av skulder i banker och bolåneinstitut är mindre än tidigare. Detta visar Sparbarometern som FI publicerar idag.

I bolåneinstituten har ökningen av hushållens skulder blivit klart lägre under tredje kvartalet - ökningen stannar vid 31 miljarder kronor jämfört med 37 under andra kvartalet . I bankerna har skuldökningen också dämpats och blev 4,5 miljarder kronor mindre jämfört med andra kvartalet. Den minskade utlåningstillväxten kan bero på stigande räntor och hushållens förväntningar om ytterligare räntehöjningar.

Hushållens bruttoförmögenhet ökade med 158 miljarder och skulderna ökade med 44 miljarder, vilket ger en ökad nettoförmögenhet m ed 114 miljarder kronor. Skuldkvoten, dvs. de finansiella skulderna i förhållande till den finansiella förmögenheten, minskade. Bilden var den omvända under första halvåret 2006 då skuldkvoten ökade något på grund av svag börsutveckling och en något kraftigare skuldökning.

Under tredje kvartalet 2006 ökade hushållens nysparande. De senaste två åren har skuldökningen varit större än nysparandet. Hushållens förbättrade finansiella ställning har alltså inte berott på att man sparat mer, utan varit resultatet av att tillgångarna har ökat i värde. Huvuddelen av nysparandet skedde på bankkonto.

Vid halvårsskiftet var hushållens samlade finansiella tillgångar (inklusive bostadsrätter) 3 504 miljarder kronor, medan skulderna uppgick till 1 920 miljarder kronor.

Läs Sparbarometern på www.fi.se

Kicki Uggla
Informatör< /span>
08 787 83 45
0703 82 83 45

Hans Bäckström
Analytiker
08 787 80 80
070 215 26 35