Jämtlands Läns Landsting

Tydlig styrning och vård på lika villkor

Pressmeddelande   •   Nov 10, 2006 11:24 CET

Tre chefer blir en. Med start den 1 maj 2007 får landstingets primärvård en ny ledningsorganisation och administration. Det är innebörden i ett förslag som landstingsdirektören lägger till landstingsstyrelsen den 18 december. Förändringen ska ge tydlig styrning, likartad utveckling inom hela primärvården och säkra att medborgarna får vård på lika villkor i hela länet.

En verksamhetsområdeschef för hela primärvården och enhetschefer med tydligt lokalt ansvar. Ökat administrativt stöd lokalt och minskat på verksamhetsområdesnivå men totalt sett minskade kostnader för administration. Det innebär i korthet förslaget till den nya organisationen.

- Vi får ett tydligt ledarskap och länets primärvård får förutsättningar att utvecklas åt samma håll. Primärvården får samtidigt en vårdutvecklare, något vi saknat, kommenterar landstingsdirektör Karin Strandberg Nöjd.

Vid årsskiftet 2004/2005 förändrades primärvårdens organisation senast, från att ha haft en förvaltningschef till en organisation med fyra verksamhetsområdschefer direkt under landstingsdirektören.

- Vi ser nu nackdelar med att inte ha ett samlat ansvar för primärvården som helhet. Men den nya lösningen blir det lättare att leda och styra primärvården. Den innebär även en besparing eftersom vi får färre chefer, fortsätter Karin Strandberg Nöjd.

Landstingsdirektören menar vidare att en möjlig negativ aspekt med den nya organisationen kan vara svårigheter med stora geografiska avstånd och att enhetscheferna får långt till sin närmaste chef, både geografiskt och tillgänglighetsmässigt. Ansvaret ökar även för enhetscheferna men samtidigt får de ökat administrativt stöd.

I personalkostnader innebär förslaget en besparing på mellan 880 000 och 1 460 000 kronor, beroende på bemanning av administratörstjänster.

Rekrytering av verksamhetsområdeschef påbörjas i december. Därefter följer tillsättning av vårdutvecklare, administrativ personal och dialog med enhetscheferna angående de nya förutsättningarna.

För mer information:
Jesper Salomonsson, verksamhetsområdeschef Härjedalen/Berg, mobil 070-378 48 97
Ulla-Britt Barcheus, verksamhetsområdeschef Bräcke/Ragunda, mobil 070-378 47 17
Monica Holmström, verksamhetsområdeschef Östersund/Strömsund, mobil 070-6002873