Unionen

Tydlig uppgång i näringslivet

Pressmeddelande   •   Dec 28, 2009 10:04 CET

Nu pekar kurvorna uppåt i de allra flesta branscher. Ökad export och försäljning kommer att ge höjda vinster i sexton branscher jämfört med det senaste halvåret. De allra flesta konkurrensutsatta industribranscher kommer att gå bättre – skog och papper, livsmedel, fordon, stål och gruvor, life science m fl. Callcenter är den enda bransch där utsikterna bedöms vara något svagare enligt Unionens nya branschbarometer.

Samtliga indikatorer i undersökningen pekar i positiv riktning. Exporten, vinsterna, försäljningen och orderingången visar den mest positiva utvecklingen. Många stora branscher, däribland verkstadsindustrin, räknar med oförändrat antal tjänstemän under första halvåret 2010.

- Det är glädjande att nedgången i ekonomin inte verkar bli lika långvarig som många förutspått. Vi ser nu tydliga tecken på återhämtning över i stort sett hela linjen. Företagen kommer att ha utrymme för både höjda löner och investeringar, säger Daniel Lind, Unionens chefsekonom. Men för fordonsindustrin är osäkerheten just nu mycket stor med tanke på den senaste tidens händelser.

Unionens branschbarometer visar dock att investeringarna i kompetensutveckling inte ökar i den utsträckning som skulle behövas.

- Vi efterlyser betydligt större satsningar på kompetensutveckling. Nu när ekonomin tar fart är det viktigt att de svenska företagens konkurrenskraft stärks genom ökad kompetens, fortsätter Daniel Lind.

Läs hela branschbarometern med sammanfattande pildiagram på www.unionen.se.

För mer information kontakta Unionens chefsekonom Daniel Lind, telefon 0768-277246 eller daniel.lind@unionen.se.


Unionens branschbarometer görs två gånger per år och baseras på svaren från fackklubbar i cirka 300 företag inom de privata industri- och tjänstesektorerna. Klubbarna bedömer utvecklingen för kommande halvår fördelat på elva indikatorer. Denna branschbarometer genomfördes under november-december 2009.

Pressjour tel 08-504 151 00

Presschef Louise Gerdemo Holmgren
Mobil 070-549 79 78, louise.gerdemo.holmgren@unionen.se

Pressekreterare Maria Mirsch
Mobil 070-668 90 42, maria.mirsch@unionen.se

Unionen - vi skapar framgång genom utveckling, trygghet och glädje i arbetslivet