TCO Development

Tydliga och tuffa mål saknas i nya upphandlingsstrategin

Pressmeddelande   •   Jul 04, 2016 11:20 CEST

Sverige har fått sin första nationella upphandlingsstrategi för hållbar upphandling. Det är mycket positivt att upphandling nu lyfts som ett viktigt verktyg för att nå miljömål och att det finns en tydlig inriktning på att ställa miljökrav vid upphandling.

Det är också tillfredsställande att det i strategin poängteras att priset ska värderas ur ett livscykelperspektiv. Det vill säga att man ska ta med i beräkningen att den totala samhällskostnaden på sikt kan bli lägre även om inköpspriset kan vara högre.

Men krävs ökad tydlighet i strategin för det är bråttom om vi ska nå nationella som internationella miljö- och hållbarhetsmål:

-Vi hade gärna sett en tuffare skrivning på att miljöanpassad upphandling ska öka. Inte att man bör göra det. Vi vill att Sverige ska gå i framkant och driva på arbetet för en modern upphandling som bidrar till att nå såväl nationella som internationella miljö- och klimatmål, säger Cecilia Ehrenborg Williams, vice vd Miljömärkning Sverige, som ansvarar för Svanen och EU Ecolabel.

-Vi tycker strategin hade blivit mer dynamisk om det hade funnits ett mål om att 50 % av alla inköpta produkter ska vara märkta med en miljömässig eller social hållbarhetsmärkning. Det skulle få fler att snabbare ställa om till en hållbar upphandling. Det är bråttom om vi ska minska Sveriges utsläpp av växthusgaser, säger Sören Enholm, vd TCO Development.

Miljömärkning Sverige driver sedan tre år ett upprop för hållbar modern upphandling ModUpp2020 tillsammans andra välkända tredjepartscertifieringar: TCO Certified (TCO Development), Bra Miljöval (Naturskyddsföreningen), Fairtrade Sverige, KRAV, MSC (Marine Stewardship Council)). Syftet är att påverka offentlig sektor ställa om till en Modern Upphandling, som bidrar till att nå miljö- och klimatmål.

För kommentarer: Cecilia Ehrenborg Williams, 070-723 72 36. Sören Enholm, 070-240 79 15.

Presskontakt Miljömärkning Sverige: Anna Norberg 0762 -62 54 90

Presskontakt TCO Development: Anna Pramborg, 070-667 64 04.

Hör mer om upphandlingsstrategin, besök ModUpps seminarium i Almedalen den 6 juli kl 12-13. Där medverkar civilminister Ardalan Shekarabi, Mikael Karlsson, Johan Kuylenstierna m fl.

Om TCO Development

Vi driver hållbarhet inom IT-sektorn med TCO Certified, hållbarhetscertifieringen för IT-produkter. Certifierade produkter och dess tillverkning möter hållbarhetskrav ur ett livscykelperspektiv, som verifieras av oberoende tredje part. TCO Development ägs av TCO, Tjänstemännens Centralorganisation, med huvudkontor i Stockholm och med lokalkontor i USA och Asien.

Vi ger IT-inköpare och tillverkare möjlighet att göra mer hållbara val.