Sveriges Kommuner och Landsting

Tydliga regler mellan sjukvården och medicintekniska företag

Pressmeddelande   •   Okt 07, 2005 14:06 CEST

Nu tecknas en överenskommelse om vilka regler som ska gälla i kontakterna mellan medicintekniska företag och anställda inom den offentliga hälso- och sjukvården. En liknande överenskommelse finns redan med läkemedelsindustrin.

Hälso- och sjukvårdens samarbete med de medicintekniska företagen är viktig och beroendet är ömsesidigt. Företagen är å ena sidan enligt lag skyldiga att informera om sina produkter och sjukvården är å andra sidan beroende av informationen för att kunna använda produkterna på rätt sätt.

Sveriges Kommuner och Landsting och branschorganisationerna för de medicintekniska företagen har tecknat en gemensam överenskommelse om vilka regler som ska gälla för kontakterna. Målet med överenskommelsen är att se till att samarbetet sker på ett sådant sätt att förtroendet inte skadas eller ifrågasättas ur etisk eller juridisk synpunkt.

Överenskommelsen omfattar all personal inom den offentliga hälso- och sjukvården och gäller från 1 januari 2006. Vad som är medicintekniska produkter regleras enligt en särskild lag, och kan handla om allt från enklare förbrukningsartiklar som blöjor och förbandsmaterial, till mycket avancerad medicinsk utrustning som respiratorer och hjärt-lungmaskiner.

Eftersom merparten av produkterna upphandlas av hälso- och sjukvården ställer det extra höga krav på kontakterna. Men i överenskommelsen regleras även bland annat hur information och utbildning ska ske, varumärkesinformation, sponsring, och stipendier.

- Detta är ytterligare ett steg på vägen att reglera hälso- och sjukvårdens kontakter med industrin, säger Lars Isaksson, ordförande i Landstingsförbundet. Det är mycket viktigt att patienter och medborgare kan lita på att vården är helt fri från otillbörlig påverkan från enskilda producenter.

För mer information: avd. för vård och omsorg, direktör Ellen Hyttsten, tfn 08-452 76 99, mobil 070-319 76 99, ellen.hyttsten@skl.se
Utredare Gunilla Thörnwall Bergendahl, tfn 08-452 77 19, mobil 070-692 44 90, gunilla.thornwall.bergendahl@skl.se