Miljöpartiet Stockholms stad

Tydliga satsningar på förskolan

Pressmeddelande   •   Nov 07, 2011 17:40 CET

Skolinspektionen riktade i oktober kritik mot förskolan i flera stadsdelsområden i Stockholm, däribland Skarpnäck. Kritiken gällde bland annat att barngruppernas storlek inte utvärderas, att vissa förskolor inte ger möjlighet till modersmålsutveckling, samt att en del förskolor inte arbetar med att motverka traditionella könsmönster.

– Vi sätter barnen främst genom att ha ett barnperspektiv i all vår politik. Miljöpartiet satsar 250 miljoner kronor mer än stadshusalliansen på barn och unga i vårt budgetförslag för 2012, och det är framför allt på de områden som Skolinspektionen haft kritik, säger Emilia Hagberg (MP), gruppledare i Stockholms stad.

– Miljöpartiet har vid upprepade tillfällen reserverat sig mot att Skarpnäcks stadsdelsnämnd har satt ett högre mål för barngruppernas storlek än vad kommunfullmäktige beslutat. Skolinspektionens fastslår att kvaliteten i förskolan inte kan uppnås med för stora barngrupper. Det ansvariga borgarrådet, Lotta Edholm, måste nu ingripa, säger Ewa Larsson (MP), vice ordförande i Skarpnäcks stadsdelsnämnd.

Fakta Miljöpartiets budgetförslag för Stockholms stad 2012:
I miljöpartiets budgetförslag för 2012 satsas 250 miljoner kronor, utöver majoritetens förslag, på barn och unga. Satsningarna i förskolan är mycket tydliga på de områden där Skolinspektionen haft kritik, till exempel:

10 miljoner kr för mindre barngrupper i förskolan
10 miljoner kr för genuspedagoger i förskolan
5 miljoner kr för modersmålsstöd i förskolan
7 miljoner kr för barnomsorg på obekväm arbetstid

MILJÖPARTIET DE GRÖNA I STOCKHOLMS STAD
Ragnar Östbergs Plan 1, 105 35 Stockholm
08-508 29 000 (växel)

www.mp.se/stockholm 
www.twitter.com/MP_Sthlm_Region

PRESSEKRETERARE
Johan Tjerneng
0761-22 96 57
johan.tjerneng@stockholm.se