Huddinge kommun - politik

Tydliga satsningar på utbildning, klimat och miljö

Pressmeddelande   •   Jun 10, 2013 14:33 CEST

Miljöpartiet menar allvar med ett långsiktigt hållbart samhälle. Försiktighet med ekonomin, men med tydliga satsningar på klimat, miljö och utbildning.


- Det är nödvändigt att vända trenden med Huddinges ökande utsläpp från transporter säger Marica Lindblad, oppositionsråd för Miljöpartiet i Huddinge. Vi säger därför nej till Förbifart Stockholm och frigör stora resurser till ett modernt trafiksystem – till gång, cykel- och kollektivtrafik. Vi vill också se ett verkligt omtag av Södertörnsleden, med moderna hållbara åtgärder och Spårväg Syd i fokus, avslutar Marica Lindblad.


Miljöpartiet bygger ifrån grunden och prioriterar hela utbildningskedjan – förskolan, grundskolan och gymnasiet. Istället för att skära ner som majoriteten gör, satsar Miljöpartiet många miljoner kronor. Miljöpartiet rustar eleverna med den kompetens de behöver för att de självständigt ska kunna etablera sig och skapa sig ett meningsfullt och lyckligt liv.


- Vi se allvarligt på bristerna i skola och förskola. Det är fullständigt oacceptabelt att barn inte får förskoleplats i tid. Det fattas också förskollärare, Huddinge har lägst andel förskollärare i länet. Det krävs en ordentlig satsning på förskolan om man ska kunna rekrytera de förskollärare som behövs, säger Birgitta Ljung, fullmäktigeledamot för Miljöpartiet.

- Miljöpartiet satsar drygt 25 miljoner på skola och förskola, mycket mer än något annat parti i fullmäktige.  Ändå anser vi att vår satsning är långt ifrån tillräcklig. Förskoleklasserna är överfulla och barnen får inte plats i de skolor de önskar. Fritidshemmen har för trånga lokaler och för få pedagoger. Skolan behöver fler lärare och många barn behöver få mer hjälp och stöd. Vi gör tuffa omprioriteringar i budgeten, men vi ser det som nödvändigt, avslutar Birgitta Ljung.


Miljöpartiets demokratisyn innebär större delaktighet och mer inflytande. Demokrati kan inte tas given utan måste ständigt erövras. Ett minskat intresse är sällan ett uttryck för att behovet av medbestämmande är tillfredsställt, utan tvärtom ett uttryck för minskad tilltro.


Endast med Miljöpartiet i en politisk majoritet kan det bli riktigt grön politik. Vi fortsätter därför arbetet med att få ökat stöd av kommuninvånarna för att ingå en ny majoritet efter valet 2014.  

För mer information:
Marie Åkesdotter, Politisk sekreterare (MP) 

 08-535 301 51  0704-94 89 00   

Marica Lindblad, Oppositionsråd (MP)

08-535 301 50, 070-580 34 08