Kristdemokraterna, KD

Tydligare lag mot att vräka barn

Pressmeddelande   •   Feb 01, 2010 09:42 CET

– Inget barn ska behöva vräkas. Det har hela tiden varit regeringens ambition i den hemlöshetsstrategi som vi tidigt lade under mandatperioden. Men tyvärr så sker fortfarande vräkningar av barn. Under nästa mandatperiod kommer jag därför driva frågan om en lagskärpning som gör det tydligare att man inte får vräka barn.

Det säger Maria Larsson, 1:e vice partiordförande för Kristdemokraterna med anledning av en nya rapport mot hemlöshet som presenteras vid partiets kommun- och landstingsdagar i Jönköping.

Till människans grundläggande behov och rättigheter hör att ha en bostad, en plats som kallas ett hem. Att vara hemlös innebär att leva helt utan trygghet. Som samhällsproblem betraktat är hemlöshet en extrem form av utslagning, som vi aldrig kan acceptera. Alliansregeringen har presenterat en hemlöshetsstrategi som syftar till att motverka hemlöshet och utestängning från bostadsmarknaden. Strategins ledmotiv är att lösningen på problemet inte finns på ett enda ställe, eller genom en enda åtgärd. Det handlar både om lösningar i en akut situation, men också metodarbete för att förhindra vräkning.
Under nästa mandatperiod behöver arbetet intensifieras och därför föreslås:

• Införande av metoden ”Bostad först” i Sveriges kommuner ska stödjas. Metoden har visat goda resultat. Statliga stimulansmedel, 50 miljoner kronor per år under tre år bör avsättas för att stödja och utveckla metoden genom att praktiskt använda den i fler kommuner. Idag är det ett fåtal kommuner som arbetar med metoden.
• En nationell hemlöshetssamordnare ska tillsättas bland annat med uppgiften att stödja de kommuner som vill utveckla metoder som har stöd i socialvetenskaplig forskning.
• Vräkningar av barn ska upphöra till år 2012. Kommunernas ansvar för att barn inte ska vräkas behöver regleras tydligare i lag.
Rapporten finns att ladda ner här: http://www.kristdemokraterna.se/Rapporter/Housing10.aspx

För mer information:
Niclas Thorselius Pressekreterare hos Maria Larsson Tel: 070-509 50 65
Hemsida: www.kristdemokraterna.se