Upplands Väsby kommun

Tydligare mål och uppföljning av resultat behövs för fritidshem i Väsby

Pressmeddelande   •   Mar 12, 2015 13:01 CET

Skolinspektionens rapport kring Upplands Väsbys fritidshem visar att verksamheten behöver arbeta med att skapa tydligare mål och en bättre uppföljning av resultaten. Verksamheten behöver analyseras och särskiljas från de mål som skolan har.

– Rapporten ger oss möjlighet att prioritera i vårt fortsatta kvalitetsarbete. Vi tar nu fram handlingsplaner för att arbeta med de åtgärder som Skolinspektionen bedömer att vi behöver arbeta med. Främst handlar det om att skapa rutiner för kartläggning och uppföljning som tydligare fokuserar på fritidshemmens arbete och inte till skolan som helhet, säger Astrid Täfvander, utbildningschef i Upplands Väsby kommun.

Skolinspektionen genomför under våren granskningar av Upplands Väsbys utbildningsverksamhet. Nu har skolinspektionens rapport från tillsynen av fritidshemmen i Upplands Väsby kommun kommit.

– Det är positivt att vi får denna genomlysning av verksamheterna. Vi lyssnar till den kritik som framkommer och brister ska givetvis åtgärdas. Vi ska ha hög kvalitet på våra skolor och fritidshem i Väsby. Utgångspunkten i förbättringsarbetet måste vara elevernas skiftande förutsättningar och behov, säger Lars Valtersson, utbildningsnämndens ordförande.

Inom kort kommer flerrapportern från tillsynen att komma och kommunen rapporterar löpande hur resultaten ser ut.

Skolinspektionens tillsyn som genomförs av Skolinspektionen omfattar alla delar, från förskola till vuxenutbildning och inkluderar också ett urval av skolor. Varje skolenhet och verksamhet som inspektörerna besöker får ett eget beslut. Om skolinspektionen funnit brister ställs krav på åtgärder. Fokus är alltså avvikelser och rapporter redovisar inte vad som är bra eller beröm för respektive område.

För mer information:
Astrid Täfvander, utbildningschef, 073-910 45 31
Johannes Wikman, kommunikationsdirektör, 073-910 47 67

Upplands Väsby kommun har idag över 42 000 invånare. Kommunen, som  har ett strategiskt läge vid E4:an mellan Stockholm och Uppsala, med 7 minuter till Arlanda, genomgår sedan några år tillbaka en omfattande utveckling med kraftfulla satsningar på nya bostäder, kommunalt finansierad service och på att skapa goda förutsättningar för näringslivet. Idag sker en stark inflyttning och Upplands Väsby växte 2011 mer än man gjort på 25 år. Hela kommunen är certifierad enligt ISO14001 och utsågs 2011 till Sveriges IT-kommun och 2013 till Sveriges miljöbästa kommun.

www.upplandsvasby.se    www.vasbystad.se