Konsumentverket

Tydligare prisvillkor för el

Pressmeddelande   •   Sep 16, 2010 14:45 CEST

Den 1 november 2011 kommer Svenska Kraftnät att dela in Sverige i fyra olika anmälningsområden, även kallade elområden. Detta för att underlätta en marknadsmässig hantering av flaskhalsar i överföringen av el genom Sverige. Bakgrunden är bland annat den sneda fördelningen mellan produktion och förbrukning. Mycket av elproduktionen finns i norra Sverige medan merparten av förbrukningen finns i mellersta och södra landet.

Uppdelningen innebär att Sverige inte längre kommer att ha ett gemensamt elpris. Vissa kommer att få höjda elpriser medan andra får betala lite mindre, baserat på tillgång och efterfrågan i de olika elområdena.

Det här omfattar även fastprisabonnenter i de fall där elhandlaren använder en prisjusteringsklausul. Det kan vara vilseledande eftersom konsumenten i normalfallet ska kunna lita på att ett fast pris förblir oförändrat. För att underlätta övergången till nya elområden, utan att konsumenterna blir vilseledda, har Konsumentverket träffat en överenskommelse med branschorganisationen Svensk Energi.

I korthet går överenskommelsen ut på att den prisjusteringsklausul som vissa elbolag använder redan nu måste få en mer framskjutande placering.
– Tillsammans med Svensk Energi har vi enats om en lösning där det av namnet ska framgå vad avtalet innebär och att det invid varje prisuppgift ska anges att priset kan påverkas av prisjusteringsklausulen, säger Mari Gremlin, jurist vid Konsumentverket.

Konsumentverket är en statlig myndighet med uppgift att ta tillvara konsumenternas intressen. Konsumentverket finns i Karlstad där cirka 120 personer arbetar med konsumentfrågor av skiftande slag. Varor och tjänsters säkerhet, företagens reklam och avtalsvillkor, privatekonomi samt konsumentrelaterade handikapp- och miljöfrågor är några av våra områden. Vi utbildar också kommunernas konsumentvägledare, samhällsvägledare samt budget- och skuldrådgivare. Dessutom bevakar vi konsumenternas intressen inom EU. En annan central uppgift är att föra ut aktuell och relevant information till konsumenterna på vår webbplats www.konsumentverket.se.
Vi erbjuder en attraktiv arbetsplats som strävar efter att vara fri från diskriminering och ge alla lika möjligheter.