Miljödepartementet

Tydligare roll för kommuner i avfallshanteringen

Pressmeddelande   •   Mar 22, 2006 11:02 CET

Kommunernas rätt att införa monopol för hanteringen av farligt avfall som inte är hushållsavfall ska avskaffas. Med farligt avfall menas exempelvis kemikalier från företag.

Detta meddelar regeringen i propositionen "Kommunernas roll i avfallshanteringen" som igår överlämnades till riksdagen.

I lagförslaget föreslås också att kommunerna får möjlighet att hantera avfall som inte är hushållsavfall från andra kommuner.

- Kommunerna är, liksom de privata näringsidkarna, viktiga parter på avfallsmarknaden. Vi vill ge kommunerna en chans att verka på samma villkor som de privata aktörerna i branschen, säger miljöminister Lena Sommestad.

Den nya lagen förväntas träda i kraft den 1 mars 2007. Tre år efter att lagändringarna har trätt i kraft ska en uppföljning och utvärdering av marknaden ske.Kontakt:
Lena Berglund
Pressekreterare hos Lena Sommestad
08-405 24 14
070-365 24 14
lena.berglund@sustainable.ministry.se

Eva-Lena Fahlström
Pressassistent
08-405 20 44
070-699 39 95
eva-lena.fahlstrom@sustainable.ministry.se

Karin Berkestad
Ämnessakkunnig
08-405 38 11
-------------------------
Relaterade publikationer
-------------------------
Läs propositionen Kommunernas roll i avfallshanteringen (http://www.regeringen.se/sb/d/5968/a/60671)