Metromark Hospitality Group AB

TYDLIGGÖRANDE INFÖR METROMARKS KOMMANDE FÖRETRÄDESEMISSION

Pressmeddelande   •   Feb 19, 2010 13:00 CET

Såsom beslutats på extra bolagsstämma den 4 februari 2010 genomför Metromark Hospitality Group AB (publ) en företrädesemission av så kallade units med teckningstiden 5 - 29 mars 2010. Avstämningsdag är fastställd till den 26 februari 2010. Detta innebär att sista dag för handel inklusive så kallade uniträtter är den 23 februari 2010.

Malmö den 19 februari 2010

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Joakim Lundeborg, VD Metromark Hospitality Group AB (publ)
E-post: joakim@metromark.se
Tel: 040-644 43 03 eller 0730-82 33 80

Följande dokument kan hämtas från beQuoted
Metromark Hospitality Group Pressrelease 2010-02-19.pdf

Om Metromark Hospitality Group
Metromark Hospitality Groups affärsidé är att genom hotellkoncepten Moment Hotels samt Lundivar Hotels förnya hotellbranschen och skapa värdeutveckling för fastighetsägaren. Moment Hotels skall erbjuda små hotellrum med en hög designprofil och standard för uthyrning till låga priser i centrala områden i storstäder. Lundivar Hotels skall erbjuda ett extended stay hotellkoncept motsvarande ett 5-stjärnigt hotell.

Båda hotellkoncepten baseras på en hög automatiseringsgrad och kan drivas genom franchising. De standardiserade moduluppbyggda rummen, det höga teknikinnehållet och den profilerade designen lämpar sig mycket väl för franchising. Dessutom medför det Internetbaserade bokningssystemet och centrala driftsövervakningen att betydande stordriftsfördelar uppstår.

Metromarks instrument handlas på Nordic MTF och aktien har kortnamnet MHOT MTFB. Handeln kan följas i realtid på www.nordicmtf.se. Aktieägare, övriga aktörer på aktiemarknaden och allmänheten kan kostnadsfritt prenumerera på bolagets pressmeddelanden och ekonomiska rapporter genom Nordic Growth Markets nyhetstjänst NG News, www.ngnews.se.