IT&Telekomföretagen

Tydliggörande om kassaregister för torg- och marknadshandel

Pressmeddelande   •   Maj 27, 2014 07:30 CEST

Sedan årsskiftet råder nya krav för torg- och marknadshandel att använda kassaregister, vilket inneburit att alla handlare har behövt skaffa kassaapparater.

Eftersom torg- och marknadshandel ofta bedrivs utomhus, med utsatthet för väder och vind, har de nya kraven väckt frågan om vilka typer av kassaregister som är lämpliga att använda ur säkerhetssynpunkt. Stora diskussioner har förts kring om det är tillåtet att använda kassaregister utomhus, om de inte är klassade att användas i utomhusmiljö.

Att få klarhet i vad som gäller är av stor vikt både för leverantörerna av kassaregister och för handlarna, som upplevt att de fått delvis olika budskap och besked från de ansvariga myndigheterna Skatteverket och Elsäkerhetsverket.

Med anledning av det träffades Elsäkerhetsverket och Skatteverket den 23 maj, i syfte att komma fram till ett förtydligande om gällande regler.

Resultatet av mötet blev att Elsäkerhetsverket kommer att ta fram en informationsfolder, troligtvis redan före första juni, som klargör att det INTE är förbjudet att använda elektrisk utrustning avsedd för inomhusmiljö utomhus. Förutsättningen är dock att handlaren tar ansvar för att se till att
användningsmiljön motsvarar den som systemet är avsett för, exempelvis genom att skydda det mot fukt.

– Kassaregisterrådet konstaterar att situationen inte är ny eller unik för kassaregister, en mängd annan utrustning, exempelvis betalkortsterminaler, kylar och popcornmaskiner, som också kräver
elektricitet har sedan länge används på torg och marknader, säger Nils Weidestam IT&Telekomföretagen.

Kontaktpersoner

Nils Weidstam, IT&Telekomföretagen, Tel. +46 70 756 00 20 nils.weidstam@almega.se 

Thor Johnsson, Ordförande Kassaregisterrådet, Affärsutvecklare Hogia thor.johnsson@hogia.se

IT&Telekomföretagen är en bransch- och arbetsgivarorganisation för företag från hela IT- och
telekomsektorn, av alla storlekar, som valt att gemensamt driva och utveckla marknaden för IT såväl som IT-företagandets villkor. Vi är drygt 1100 medlemsföretag som tillsammans har omkring 100 000 medarbetare. IT&Telekomföretagen är också en av sju samverkande bransch- och arbetsgivarorganisationer inom förbundsgruppen Almega. Läs mer om oss på
www.itotelekomforetagen.se