Industrifonden

Tydligt förbättrad konjunktur enligt Entreprenörsbarometern

Pressmeddelande   •   Sep 22, 2003 10:01 CEST

Under det tredje kvartalet i år har utvecklingen för kunskapsintensiva tillväxtföretag förbättrats avsevärt. Efter en nästan obruten nedåtgående trend sedan första mättillfället våren 2002 visar Industrifondens och CONNECTs Entreprenörsbarometer en klart positiv trend vid augustimätningen 2003. Index har förbättrats från 11 till 20, vilket betyder att framtidstron ökar.

Under perioden maj 2002 till maj 2003 sjönk Entreprenörsindex från 35 till 11. De kunskapsintensiva tillväxtföretagen kom nära nog att helt stanna upp i sin tillväxt. Nu verkar dock utvecklingen vända uppåt och index har nästan fördubblats jämfört med maj månad. Ökningen sker emellertid från en mycket låg nivå och vi befinner oss därför fortfarande i en svag konjunktur.

Stockholm orkar inte driva utvecklingen
Samtliga regioner utan Stockholm visar en positiv utveckling. Det är tydligt att huvudstadsregionen har stora problem att leda utvecklingen efter den kraftiga nedgång som följde de tidigare rekordåren. Det är återigen region Syd (Skåne och Blekinge) som toppar statistiken. Vid de sammanlagt sex mättillfällena har region Syd visat högst index vid fyra. Entreprenörsindex bekräftar därför bilden om att Sydsverige leder utvecklingen under den nuvarande lågkonjunkturen. Den tillbakagång som Syd visade vid förra mättillfället var uppenbarligen tillfällig.

Medicin utvecklas bäst
Medan Syd är det region som klarar konjunkturen bäst är Medicin är den bransch som visar högst resultat. Medicin har legat i topp vid fyra av de sex mättillfällena ( knappt slagen av Industri vid två tillfällen under vintern 2002/2003). Den största förbättringen under senaste kvartal står dock IT för.

Ytterligare upplysningar lämnas av
Maria Montgomerie, Industrifonden, tel 08-587 919 28, 070-64 919 28
Örjan Isacson, CONNECT Sverige, tel 08-791 29 03, 070-471 20 09

Upplysningar om hur undersökningen har genomförts lämnas av Andreas Leifsson, Hallvarsson&Halvarsson, tel 08-587 112 77, 0709-711 277

Undersökningen i sin helhet finns på www.industrifonden.se eller www.connectsverige.se